อัลไลด์ เทเลซิส เข้าร่วมเป็นพันธมิตรแถวหน้าของสภาเมืองอัจฉริยะ

อัลไลด์ เทเลซิส หนึ่งในผู้ให้บริการด้าน Network Solution ได้ เตรียมโครงข่ายพื้นฐานและเครือข่าย ไอพี ทริเปิ้ เพลย์ ในการเป็นพันธมิตรระดับแถวหน้าของสภาเมื่ออัจฉริยะ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีแนวคิดที่พร้อมให้คำแนะนำเมืองต่างๆ เกี่ยวกับการรับมือและขยายตัวของประชากร และอัพเกรตโครงสร้างพื้นฐานรุ่นเก่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

 

การขยายตัวของประชากรโลกมีแนวนโน้มที่มากขึ้นทำให้ที่อยู่อาศัยจะหนาแน่นในแถบเมือง จึงก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิจขึ้นมา ซึ่งสภาพเมืองอัจฉริยะ เอสซีซี เชื่อว่า การรวมระหว่างเทคโนโลยดิจิทัล และแนวทางการออกแบบอย่างฉลาด เข้าไว้ด้วยกัน จำนำไปสู่การสร้างเมืองอัจฉริยะที่ยั่งนื่น พร้อมยกระดับชีวิตและสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพออกมา

ในการพัฒนานี้ อัลไลด์ เทเลซิม เข้ามาช่วยเหลือในกาปรรับใช้วิสัยทัศน์ ในการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเมืองทั้งเมืองเข้าด้วยการ รวมถึงนำ Solution ที่มีความยืดหยุ่นและบริการตรวจสอบเครือข่ายที่ฉลาดเข้าต่อด้วยการ ซึ่งสามารถใช้งานในระบบไร้สายที่ทันสมัยทำให้โรงพยาบาลและบ้านพักอาศัยมีความอิจฉริยะมากขึ้น ซึ่งอัลไลด์ เทเลซิส ช่วยให้เทคโนโลยีแบบ Blanket ในรูปแบบ Cell สามารถเข้าถึงทุกสิ่งตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ ผ่าน Bandwidth และบริการที่ดี

ฟิลิป ยิม รองประธานอาวุโสฝ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาส่วนกลาง บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส กล่าวว่า "เรากำลังอยู่ ณ จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเมืองทั่วโลกให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะระดับกิกะบิต (Smart Gigabit Cities) โดยเมืองที่ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ด้วยความเร็วระดับกิกะบิตผ่านเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย จะเป็นแรงดึงดูดบรรดานักธุรกิจชั้นนำ รวมทั้งยังสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจอีกด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (The Internet of Things: IoT) และเมืองอัจฉริยะระดับกิกะบิต (Smart Gigabit Cities) ต่างก็มีแนวคิดที่เหมือนกัน นั่นคือการพัฒนาเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น"

นอกจากนี้ เมืองอัจฉริยะระดับกิกะบิต หรือ Smart Gigabit Cities ที่เลือกใช้โซลูชั่นด้านความปลอดภัยแบบครบวงจรจากบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ยังสามารถปกป้องและให้บริการชุมชนของตนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจะสามารถผสานรวมเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ จำนวนมากเข้าด้วยกัน รับทราบข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตที่มีการติดตั้งระบบไว้แล้ว  รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น เมื่อใช้โซลูชั่น Allied Telesis EtherGRID™ ผู้วางผังเมืองจะสามารถรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการดำเนินงานในเมืองของตนเข้ากับข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ สามารถนำเสนอมุมมองแบบเรียลไทม์ของเหตุการณ์ปัจจุบัน และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูงเชิงพื้นที่ได้ ขีดความสามารถทั้งหมดนี้ช่วยให้นักวางผังเมืองและผู้บริหารจัดการเมืองมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเดิม

Share this Article: