อังกฤษประกาศผู้ชนะประมูล 5G หลายคลื่นความถี่ ทำยอดเงินประมูลทะลุ 1.4 พันล้านปอนด์

ล่าสุดในประเทศอังกฤษ Ofcom ( หรือหน่วยงาน กสทช. ในประเทศไทย ) ได้ประกาศผลการประมูลคลื่นถี่มากที่สุดอีกครั้ง ทั้งคลื่น 2300 MHz , 3400 MHz และคลื่นความถี่ใหม่ 4GHz เพื่อรองรับการให้บริการ 5G ในปัจจุบัน รวมมูลค่าทั้งหมดทะลุ 1.4 พันล้านปอนด์โดยผู้ให้บริการ O2 ได้รับคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นจำนวน 40 MHz และคลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 40 MHz ต้องจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 2300 MHz จำนวน 205,896,000 ปอนด์ และคลื่น 3400 MHz จำนวน 317,720,000 ปอนด์
 
โดยผู้ให้บริการ Vodafone ได้รับคลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 50 MHz ต้องจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 3400 MHz จำนวน 378,240,000 ปอนด์
 
โดยผู้ให้บริการ EE ได้รับคลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 40 MHz ต้องจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 3400 MHz จำนวน 302,592,000 ปอนด์
 
โดยผู้ให้บริการ Three ได้รับคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นจำนวน 20 MHz และคลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 40 MHz ต้องจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 3400 MHz จำนวน 151,296,000 ปอนด์
 
โดยรวม Ofcon สามารถจัดการประมูลได้สูงถึง 190 MHz ทั้งในย่ายคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นจำนวน 40 MHz , 3400 MHz เป็นจำนวน 150 MHz


 
ซึ่ง 3 ใน 4 ของผู้ให้บริการที่ทำการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวนั้น เป็นผู้ประมูลคลื่นความถี่ 4G ในช่วงปี 2013 ที่ผ่านมา และ การจัดประมูลครั้งนี้เป็นการเพิ่มความถี่มากกว่าเดิมถึง 3 เท่ามนการให้บริการ 5G ในอนาคต และสามารถรองรับอุปกรณ์ loT ได้เป็นจำนวนมาก

โดยเป้าหมายของการเลือกคลื่นความถี่ให้เหมาะสมนั้น
 
สำหรับคลื่นความถี่ 2300 เป็นคลื่นที่เหมาะสมในการเพื่อความสามารถของการให้บริการ 4G และ 5G ได้ทันที ซึ่งในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนแล้วจาก Apple และ Samsung ( คลื่นดังกล่าวสามารถให้บริการได้ทันทีเนื่องจากอุปกรณ์รองรับ )
 
แต่สำหรับคลื่นความถี่ 3400 MHz ยังไม่มีการสนับสนุนให้มีการรับรองการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว แต่เหมาะสำหรับการเปิดตัวโครงข่าย 5G และจะเป็นศูนย์กลางของการเปิดตัว 5G ในอนาคต ( คลื่นดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากอุปกรณ์ยังไม่รองรับ )

 
ในปัจจุบันนั้นผู้ให้บริการได้ถือครองคลื่นความถี่หลังการประมูลดังต่อไปนี้
 
ผู้ให้บริการ EE ถือครองคลื่นความถี่หลังการประมูลโดยมีคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นจำนวน 255 MHz และ คลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 40 MHz
 
ผู้ให้บริการ Vodafone ถือครองคลื่นความถี่หลังการประมูลโดยมีคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นจำนวน 176 MHz และ คลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 50 MHz
 
ผู้ให้บริการ O2 ถือครองคลื่นความถี่หลังการประมูลโดยมีคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นจำนวน 126 MHz และ คลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 40 MHz
 
ผู้ให้บริการ Three ถือครองคลื่นความถี่หลังการประมูลโดยมีคลื่นความถี่ 4GHz เป็นจำนวน 90 MHz และ คลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 20 MHz

เมื่อเทียบดูแล้วผู้ให้บริการ EE อยู่ในตำแน่งในการรองรับการให้บริการ 4G และ 5G ในอนาคต เหนือว่า O2 และ Vodafone แต่ผู้ที่สามารถให้บริการ 4G 5G ได้ทันทีนั้นคือผู้ที่ถือครองคลื่น 2300 ได้แก่ O2 และ EE
 
ต่างจากผู้ให้บริการ Three ใช้กลยุทธกันคลื่น 3400 MHz และคลื่น 4GHz
 
สำหรับในอนาคตนั้นคาดว่าจะมีการประมูลคลื่นความถี่ 3600 MHz - 3800 MHz และคลื่น 700 MHz ในปี 2020. ซึ่งคลื่น 700 MHz ในปัจจุบัน เป็นคลื่นให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอล
เรียบเรียง @MAGAWN19


Share this Article: