องค์กรธุรกิจคึกคัก ร่วมโครงการ ICT Best Practice Awards 2014 เตรียมเข้า AEC

องค์กรธุรกิจตอบรับกระแสธุรกิจยุคใหม่ด้วยไอที เดินหน้าคว้าโอกาสชิงรางวัล ICT Best Practice Awards 2014 จัดโดย CAT ร่วมกับ ABAC และ ARIP เบิกทางธุรกิจดีเด่นรับปี AEC 2015 พร้อมยกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานสากล                            

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน หรือ CAT ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและเออาร์ไอพี จัดโครงการ ICT Best Practice Awards 2014 คัดเลือกองค์กรที่มีการพัฒนาระบบไอซีทีดีเยี่ยมประกาศความเป็นหนึ่งในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยโครงการมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจไทยสู่ระดับภูมิภาคด้วยระบบไอซีทีทันสมัย อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ขณะนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก

 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานการตลาดและการขาย CAT ซึ่งเป็นประธานกรรมการการตัดสินในโครงการนี้ กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มธุรกิจให้ความสนใจกับโครงการนี้ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องจากทุกกลุ่มธุรกิจ ส่วนหนึ่งคงมาจากความตื่นตัวในการนำระบบไอทีเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ   โดยจากการคาดการณ์ของไอดีซีรีเสิร์ชคาดว่าองค์กรธุรกิจจะมีการเติบโตในการลงทุนด้านไอซีทีปี 2557 ถึง 7.2% และคาดว่าองค์กรจะเน้นการลงทุนเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP), การลงทุนในพัฒนาแผนงานด้าน mobility ขึ้นมารองรับการใช้งาน CYOD (Choose Your Own Device) และเชื่อมโยงต่อไปยังการวางระบบเพื่อให้อุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ Internet of Things นั่นเอง   ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจในการก้าวสู่ตลาดระดับภูมิภาคภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015   อีกทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์ความเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำ ซึ่งจะสร้างมูลค่าโดยรวมให้กับองค์กรได้  ทั้งนี้ สำหรับแนวคิดการพัฒนาโซลูชั่นในธุรกิจที่มีการนำเสนอเข้ามาแล้วในโครงการ เราพบว่า ธุรกิจไทยมีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ไอซีทีโซลูชั่นทางธุรกิจอย่างน่าสนใจ   ซึ่งคงต้องรอพบกับองค์กรชั้นต่างๆ เหล่านี้กับโซลูชั่นที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจไทย โดยจะมีการประกาศผลรางวัล ICT Best Practice Awards 2014 ในช่วงงาน  CAT Network Showcase 2014 วันที่ 25 พฤศจิกายน นี้"    

 

องค์กรต่างๆ ยังสามารถเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 และเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและภาคธุรกิจ  สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลในธุรกิจประเภทต่างๆ จะได้รับสิทธิในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางระบบไอซีทีสำหรับองค์กรเพิ่มเติม ตามที่ CAT จะจัดขึ้นในปี 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.cattelecom.com  

Share this Article: