สื่อนอกตีข่าว โครงการ ICT Free WiFi ล่ม!

สื่อเทเลคอมชื่อดัง เผยแพร่ข่าว โครงการ "ICT Free WiFi"   หนึ่งในนโยบายประชานิยม ที่ริเริ่มโดยกระทรวงไอซีที สมัยท่าน อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ล้มไม่เป็นท่า โดยให้เหตุผลว่า งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่มีโครงข่ายเพียงพอในพื้นที่ห่างไกล

Telecomasia เผยแพร่ข่าว โครงการ ICT Free WiFi  และโครงการนี้ยังเป็นนโยบายที่ใช้หาเสียงของพรรคเพื่อไทยด้วย

โดยกระทรวงไอซีทีได้รับงบประมาณจากกสทช.จากงบเพื่อพัฒนาเพื่อสังคมหรือ USO จำนวน 950 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ TOT เป็นผู้ทำการติดตั้ง โดยมีเป้าหมายให้มีจุดให้บริการไวไฟฟรีจำนวน 150,000 จุด ในสถานที่สาธารณะอย่างน้อย 30,000 แห่งใน 3 ปี โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556

โดยรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ให้เหตุผลถึงความล้มเหลวในโครงการนี้ว่า งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่มีโครงข่ายเพียงพอในพื้นที่ห่างไกล....

ที่มา: http://www.telecomasia.net/content/thai-national-free-wi-fi-project-fails?section=TOP+STORIES&utm_source=silverpop&utm_medium=newsletter&utm_content=&utm_campaign=telecomasia

 

-- adslthailand opinion's -- 

จากแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์ว่า  TOT ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง และเริ่มติดตั้ง Access Point ไปแล้วกว่า 50,000 จุด ทั้งๆที่มีความกังวลอยู่ว่า งบประมาณที่ได้รับมานั้นจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร หากเอางบประมาณ 950ล้านบาท หารด้วยจำนวนจุดติดตั้ง  150,000 จุด จะมีงบประมาณต่อจุดเพียง 6,300 บาทเท่านั้น ซึ่งงบประมาณเฉลี่ยสำหรับการติดตั้งปกติจะอยู่ราว 15,000 - 30,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ทำให้ TOT ต้องหางบประมาณมาเพิ่มจำนวนมาก และยังต้องดูแลรักษาอุปกรณ์อีก ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้โครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการนี้กระทรวงไอซีที ไม่ได้ร่วมมือกับเฉพาะ TOT เท่านั้น แต่ยังได้ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการไวไฟสาธารณะอีกหลายราย เช่น True 3BB AIS และ CAT เป็นต้นซึ่งเอกชนเหล่านี้ได้ให้เปิดให้บริการในชื่อ ICT Free Wifi ไปแล้วรวมกันกว่าหลายหมื่นจุด

แต่สิ่งที่ตลกสุดๆคือ เมื่อทำการลงชื่อใช้งาน บนเครือข่ายไวไฟของเจ้าใด จะไม่สามารถนำ User ID ไปใช้กับเครือข่ายของอีกเจ้าหนึ่งได้ ซึ่งทำให้การใช้งานไม่สะดวก และมีผู้ใช้งาน ICT Free WiFi น้อยมากๆด้วย!

Share this Article: