สรุปรายงาน The Mobile Economy Global 2018 ชี้ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกเกินกว่า 5 พันล้านราย

รายงาน The Mobile Economy Global 2018 ระบุ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกในปัจจุบันมีจำนวนเกิน 5 พันล้านราย และอีก 8 ปีข้างหน้าจะมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกมีจำนวนเกิน 5.9 ล้านรายในอีก 2568 หรือคิดเป็นจำนวน 71% ของจำนวนประชากรโลกซึ่งการเพิ่มขึ้น เกิดจากผู้ใช้งานหน้าใหม่ในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะ อินเดีย จีน ปากีสถาน อินโดนีเซีย และบังคลาเทศ รวมไปถึงกลุ่มประเทศในแถบทะเลทรายซาฮาร่าของประเทศแอฟริกาและกลุ่มอเมริกากลาง-อเมริกาใต้

แม้ว่าความอัตราความเร็วในการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะชะลอตัวลงแต่ยังมีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหม่เป็นจำนวน 1.75 พันล้านราย 

ในหลายประเทศมีการนำอินเตอร์เน็ตบนมือถือมาเป็นตัวชี้วัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่อสหประชาชาติ. เนื่องจากในอนาคตอินเตอร์เน็ตจะเป็นตัวกลางในการสร้างอีคอมเมิร์ซและเนื้อหาต่างๆในอินเตอร์เน็ตได้นอกจากนั้นรายงานยังพบว่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G จะครอบคลุมทั่วโลกอย่างชัดเจนในปี 2562 ในปี 2562 จะเห็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยี 4G มากกว่า 3 พันล้านรายทั่วโลก 

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G จะเริ่มต้นทดลองให้บริการเชิงพาณิชย์ในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จในข้อกำหนดคลื่นวิทยุ 5G เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ในรายงานระบุการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในอีก 3ปีข้างหน้าได้แก่ประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือ กลุ่มเอเชียได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และยุโรป

จำนวนอุปกรณ์  loT จะจำนวนเกิน 25 พันล้านเครื่องที่พร้อมเชื่อมต่อในทันที

จำนวนอุปกรณ์ loT ( ซึ่งรวมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ 3G 4G 5G ได้โดยตรงและ การเชื่อมต่อได้เพียง WiFi เท่านั้น) จะมีจำนวนอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2568 จำนวนเกิน 25 พันล้านเครื่อง ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์หลักของผู้บริโภคทั้งผู้บริโภคที่อยู่ในวัยเยาวชนรวมถึงผู้บริโภคที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในบ้าน, รถยนต์  และ เครื่องประดับ

การเจริญเติบโตของอุปกรณ์ loT โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ loT ภายในบ้านหรือสมาร์ทโฮมในขนาดนี้มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากในการระดมทุนสร้างนวัตกรรมต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์แอลโอทีมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น โดยโครงข่าย LTE-M และ NB-loT ในอีก 20 ประเทศได้รับรองการเชื่อมต่ออุปกรณ์ loT ที่สะดวกยิ่งขึ้น


ในปี 2025 อุปกรณ์ loT ที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย 3G 4G 5G จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 3.1 พันล้านเครื่องหรือเพิ่มขึ้น 12% จากการเชื่อมต่อในปัจจุบัน

โทรศัพท์เครื่องที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการบริหารจัดการเชิงสังคมภายในปี 2017 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถสร้างสินค้าและบริการทำให้ GDP ทั่วโลกโตขึ้น 4.5% หรือมีมุระค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่ง อีกไม่ช้าในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะทำให้ GDP ทั่วโลกเติบโตสูงถึง 4.6 ล้านล้านดอลล่าร์. หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5% นอกจากนี้ในปี 2017 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่สร้างงานให้กับประชากรบนโลกสูงถึง 29 ล้านตำแหน่งและ ภาครัฐบาลในรายประเทศสามารถจัดเก็บภาษีโดยรวมได้ศูนย์ถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐและยังได้รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่สูงถึง 25 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยเทคโนโลยี 4G ในปี 2517 ที่ผ่านมาเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถทำให้เกิดการป้องกันภัยพิบัติต่างๆรวมไปถึงการเข้าถึงบริการอีคอมเมิร์ซและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมต่างๆได้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ การเกษตร สาธารณูปโภค การศึกษาและการบริการทางการเงินข้อมูลจาก GSMA
เรียบเรียง MAGAWN19

Share this Article:

ADVERTISMENT