สรอ.เตรียมเสนอบร์อดดีอีนัดแรก เปิดทางเอกชนร่วมลงทุนรัฐบริการประชาชน

สรอ.เตรียมเสนอบร์อดดีอี (Digital economy) นัดแรก จัดระเบียบใช้คลาวด์ เปิดทางเอกชนร่วมลงทุนช่วยรัฐบริการประชาชน ขณะที่เอ็มโอยูร่วมเอชพี-มหิดล หวังไทยมีใบรับรองซีซีเอสเค (CCSK) 100 คนใน 2 ปี

ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ สรอ. และ  ประธานกลุ่มพันธมิตรระบบรักษาความปลอดภัยคลาวด์คอมพิวติ้ง ประเทศไทย (ซีเอสเอ ไทยแลนด์) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี (Digital economy) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 18 มี.ค.58นี้ ซึ่งเป็นประชุมนัดแรก สรอ.จะเสนอเรื่องแนวทางการใช้งานของคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐในไทยให้กรรมการพิจารณา โดย จะแบ่งเป็น ส่วน คือ 

1.การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นชั้นความลับ ที่มีอยู่ทั้งหมด 30% จะเสนอให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนศูนย์จัดเก็บข้อมูลหรือ ดาต้าเซ็นเตอร์ 

2.การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นชั้นของการบริการประชาชน ที่มีอยู่ 70% จะเสนอให้หน่วยงานรัฐไปใช้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ของเอกชน  เพื่อให้เอกชนมาลงทุนด้านดังกล่าวมากขึ้นจากการที่รัฐบาลการรันตีปริมาณการใช้งานดังกล่าวให้ โดยจะมีเงื่อนไข คือดาต้าเซ็นเตอร์ของเอกชนที่รัฐบาลจะไปใช้งานต้องผ่านการรับรองมาตรฐานซีซีเอสเค ซึ่งหน่วยงานรัฐที่ใช้งานระบบคลาวด์ในการจัดเก็บข้อมูลมีประมาณ 150-160 ระบบชุดข้อมูล  มูลค่า 300 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นเพียง 20% ของหน่วยงานรัฐบาลที่ใช้งานระบบคลาวด์หรือดาต้าเซ็นเตอร์เท่านั้น เนื่องจากบางหน่วยงานใช้วิธีดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ด้วยตนเอง

 

นอกจากนี้ สรอ.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู คลาวด์คอมพิวติ้งและระบบรักษาความปลอดภัยไทยในปัจจุบัน กับ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) หรือ เอชพี และมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น  ถือเป็นการตอบโจทย์ต่อการเติบโตของการใช้งานระบบคลาวด์คอมพิวติ้งทั้งในภาครัฐและเอกชน แต่จำนวนบุคลากรที่จะดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ยังคงขาดแคลน จึงต้องเร่งสร้างคนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Certificate of Cloud Security Knowledge) หรือ ซีซีเอสเค ให้ออกมารองรับตลาด 

ทั้งนี้ เอชพี จะเข้ามาทำหน้าที่สนับสนุนด้านอุปกรณ์ และบุคลากร ในการจัดหลักสูตรทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ในมหาวิทยาลัยมหิดล คาดว่า ในอีก 2 ปี จะมีบุคลากรไทยที่ผ่านมาตรฐาน ซีซีเอสเค จากเดิมมีเพียง 2 คน เพิ่มเป็น 100 คน ที่ผ่านมา เอชพี ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคม ซีเอสแอ ในระดับเอเชียแปซิฟิคให้เป็น ผู้จัดการฝึกอบรม ระบบรักษาความปลอดภัยคลาวด์คอมพิวติ้ง สามารถจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั่วไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีเนื้อหาอบรมประกอบด้วย สถาปัตยกรรมธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การดำเนินการ การเข้ารหัส  และ การจัดการเสมือน  นอกจากนั้นจะมีการปฏิบัติการทดสอบการทำงานการรักษาความปลอดภัยคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยจะได้จัดทำระบบคลาวด์ให้กับองค์กรและได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และระบบตรวจสอบ

Share this Article: