สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มอบรางวัล Best CEO ให้ สมชัย เลิศสุทธิวงค์

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ รับรางวัล “Best CEO กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2015/2016 

รพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรับรางวัล “Best CEO กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2015/2016 ให้แก่ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส  ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ผ่านการเสนอชื่อ และลงคะแนนจากกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุน ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน 

Share this Article: