ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน CAT USO NET โอกาสผู้อยู่ห่างไกลเข้าถึงแหล่งความรู้ไอซีที

CAT เดินหน้าจัดกิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 และ 3 เพิ่มโอกาสผู้อยู่ห่างไกลเข้าถึงแหล่งความรู้และสามารถใช้ ICT ผ่านศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน CAT USO NET ทั่วประเทศ

 

 

ศิริทิพย์  พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ขณะนี้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนรู้สำหรับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีโอกาสเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้น้อยกว่าชุมชนเมือง CAT ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนจึงจัดกิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ขึ้น

กิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ได้รู้จัก คุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่สามารถจะค้นหาความรู้ได้ตามต้องการ ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน CAT USO NET ใกล้บ้าน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศกว่า 450 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากจัดให้มีศูนย์ CAT USO NET แล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต และเรื่องน่ารู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้แก่คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ ด้วยเช่นกัน

สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกำหนดจัดกิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน CAT USO NET โรงเรียนวัดบัวโรย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยจัดต่อเนื่องจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ และ 26 ตุลาคม 2557 สำหรับวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ และ 3 โดยในช่วงเช้าชาวชุมชนบางเสาธงและผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถี “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ซึ่งจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการปลูกผักไฮโดพอนิกส์ พร้อมฝึกอาชีพการทำ Webpage การทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา และการทำโคมไฟโซลาเซล ขณะที่ช่วงบ่ายจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด “เกษตรอินทรีย์” ที่มาพร้อมกับวิธีการปลูกผักปลอดสารเคมีในบ่อปลา รวมถึงฝึกอาชีพการปลูกเห็ด การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน และการปลูกผักกลับหัว 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าและช่วงบ่ายยังสามารถใช้ Free Internet พร้อมพบกับน้องๆ ICT Kids ซึ่งเป็นลูกหลานคนในชุมชนที่ CATอบรมความรู้ด้าน ICT ซึ่งจะคอยให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สามารถก้าวทันโลก IT ขณะเดียวกันยังสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสุขภาพและวัดสายตาฟรี นำเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดมาซ่อมแซม เลือกซื้อหาสินค้าชุมชนในราคาย่อมเยา และรับกล้าไม้สายพันธุ์ดี อาทิ สักทองเสาชิงชามหามงคล มะม่วง มะนาว และอื่นๆ ฟรี 

ศิริทิพย์ กล่าวเชิญชวนในช่วงท้ายว่า “การจัดกิจกรรม CATสื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน CAT USO NET โรงเรียนวัดบัวโรย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ครั้งนี้ เป็นการจัดพร้อมกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ แต่สำหรับผู้สนใจจะเข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้อินเทอร์เน็ต หรือต้องการค้นหาความรู้เรื่องต่างๆ สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์ CAT USO NET ทั่วประเทศได้ตลอดและไม่คิดค่าใช้จ่าย CAT มีบุคลากรดูแลศูนย์ที่จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ติดต่อศูนย์ CAT USO NET ทั่วประเทศ” 

 

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน CAT USO NET สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 02-104-3844

Share this Article: