ศูนย์ประสานงานฯ เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-ทีวี ยื่นหนังสือกสทช. ค้านช่อง 3 ทำผิดกฎหมาย

ตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมี เลขาฯ กสทช.เป็นผู้รับหนังสือ ในกรณีที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กระทำการอันฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย 

 

 

 

แหล่งข่าวเอดีเอสแอลไทยแลนด์รายงาน วันที่ 16 ก.ย.57 เวลา 12.15 น. ณรงค์ เก็บทรัพย์ กรรมการ ศูนย์ประสานงานการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมี ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เป็นผู้รับหนังสือ ในกรณีที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กระทำการอันฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย 

 

"โดยบริษัท บางกอกเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้รับสัญญาสัมปทาน ไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการเอง แต่เป็นการมอบหมายให้ บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการแทน"

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จะนำข้อเสนอและรายละเอียดเข้าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมกรรมการ กสทช. ในวันที่ 17 ก.ย.57นี้ โดยจะถ่ายสำเนาเอกสารข้อเสนอให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กสทช.มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบความชอบธรรมของสัญญาสัมปทานได้ 

 

สำหรับรายละเอียดข้อเรียกร้องให้กสทช.ใช้อำนาจตามกฎหมาย มีดังนี้ 1.ฟ้องร้องดำเนินคดี บ. บางกอกเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรา 9 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 2.สั่งยกเลิกสัมปทานของ บ. บางกอกเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ เนื่องจากผิดมาตรา 43 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 3.ฟ้องร้องการดำเนินคดี บมจ.บีอีซี เวิลด์ ฐานผิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และ4.ให้กสทช.ใช้อำนาจตามมาตรา 22 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ สั่งการให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกสัมปทาน เนื่องจากช่อง 3 ทำผิดสัญญา 

Share this Article: