ล่าสุด FCC เตรียมอนุญาตให้บริการ WIFI ย่าน 6GHz พร้อมระบุความถี่ LAA ทำ 5G

FCC (เป็นผู้คุมกฏโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่คล้าย กสทช. ในประเทศไทย) ออกมาแถลงข่าวระบุ “ใกล้ถึงเวลาอนุญาตการใช้งาน WIFI บนคลื่นความถี่ 6GHz” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ซึ่งนับเป็นประเด็นใหญ่เนื่องจากการจะนำคลื่นความถี่ดังกล่าวมารวมกับ LAA ให้บริการ 5G ในอนาคต ถือเป็นเรื่องสำคัญ
การที่ FCC ถือเป็นการส่งสัญญาณครั้งใหญ่ในแก่อุตสาหกรรม WI-FI เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 2.4 GHz , 5GHz ได้อย่างราบรื่น เนื่องจากที่ผ่านมาช่องสัญญาณเต็ม และเป็นไปตาม ระบบ Wi-Fi Alliance ที่ต้องการให้การเชื่อมต่อ WIFI รองรับ IoT ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น WI-FI ต้องมีจำนวนคลื่นความถี่ที่กว้าง 500 MHz ในปี 2568
 
หากไม่แก้ไขอุตสาหกรรม WI-FI จะเกิดการดับสลายไปในที่สุด ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะเสียเทคโนโลยีนี้ไป
 
ที่ผ่านมากลุ่มที่ต้องการให้บริการ WIFI ฟรีแก่ลูกค้าตนเอง เช่น Google, Apple, Facebook, Microsoft, Broadcom, Qualcomm และอีก 30 กว่าบริษัท ได้ยื่นรายงานให้ทาง FCC พิจราณาการสนับสนุนการใช้คลื่น 6 GHz


 
โดยขอให้ FCC อนุญาตให้คลื่น 6 GHz ใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องขอใบอนุญาต โดยมีคลื่นความถี่ต่อไปนี้
 
U-NII-5: 5925-6425 MHz
U-NII-6: 6425-6525 MHz
U-NII-7: 6525-6875 MHz
U-NII-8: 6875-7125 MHz
 
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WISPA) ระบุ ในขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริการประสบปัญหาอย่างหนักในการขาดแคลนคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ WIFI เนื่องจาก 2.4GHz และ 5 GHz ไม่เพียงพอในการให้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้


 
1. การใช้งาน WIFI บนคลื่น 2.4GHz และ 5GHz เป็นจำนวน 1000 จุด (รวมไปถึงการที่ผู้ให้บริการมือถือทำ LAA อีกด้วย) พร้อมกันก่อให้เกิดการกวนสัญญาณ
 
2. การใช้งาน WIFI ในร่มและในที่แจ้ง พร้อมกันทำให้เกิดการกวนของสัญญาณ ซึ่งต้องแก่ไขโดยการเพิ่มคลื่น WIFI กลางแจ้งให้มีขีดความสามารถในการรับรองผู้ให้เพิ่มมากขึ้น
 
3. อุปกรณ์ WIFI ในที่ร่มต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวนของสัญญาณ
 
 
โดย WISPA ร้องขอให้ FCC ไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 6.425-6.525 GHz (U-NII-6) ในการทำ LAA เพื่อร่วมความถี่ทำ 4G และ 5G ซึ่งเป็นการใช้คลื่นโดยไม่คำนึกในการส่งพลังงาน ความแรง ส่งผลต่อการใช้งานสาธารณะ
 
ทางสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WISPA) จึงต้องสนับสนุนการการพลักดันเรื่องสนับสนุนการใช้งานคลื่น 6GHz ร่วมกับ Apple, Facebook และ Google

 
หน่วยงาน Enterprise Wireless Alliance (EWA) ส่งหนังสือถึง FCC ขอให้ไม่อนุญาตให้ทำการรวมคลื่น 4G และ 5G ในการให้บริการร่วมกับคลื่น WIFI ย่าน 6GHz ทั้งหมด เพื่อป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ ตามที่กล่าวไปตอนต้นเพราะการกวนสัญญาณระหว่างคลื่น WIFI ส่งผลให้มีผลกระทบด้านความปลอดภัย
 
ขั้นตอนกระบวนการถัดไป FCC จะต้องทำการอนุมัติก่อนปลายปี 2562 ให้คลื่น 6 GHz ใช้งานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตและให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับบริการ 5G ซึ่งจะทำให้คลื่น WIFI ที่มีอยู่เพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่า และทำให้ความความเร็วเพิ่มขึ้นตามอีกด้วย
 
 
 
ข้อมูล  thehackernews  wifinowevents  fiercewireless
Share this Article:

ADVERTISMENT