รู้ไหมว่า งานสาย IT & Telecom เป็นกลุ่มสายงานที่ฮิตที่สุดในยุคไอที

ใครที่กำลังมองหางาน ตอนนี้ กลุ่มสายงาน IT & Telecom ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และจะดียิ่งกว่านี้ ถ้าภาครัฐ เข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจัง คนไทยเก่ง คนไทยทำได้ แต่ขาดการสนับสนุน

หากเป็นสมัยก่อน งานด้าน IT & Telecom ดูเหมือนจะเข้าถึงยาก เพราะจะต้องอาศัยความรู้ด้านไอที ความเข้าใจ ทักษะเยอะ แต่ตอนนี้ ไอที อยู่รอบตัวเรา แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม งานด้าน IT & Telecom ก็ยังจำเป็น แม้จะมีผลกระทบ แต่ก็ยังจำเป็นและขาดไม่ได้ ตอนนี้สายงานที่น่าจับตามอง คงหนีไม่พ้นสายงานด้าน IT & Telecom 

ผลสรุปจากการศึกษาหรือสำรวจของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย จาก นางสาวสุธิดา  กาญจนกันติกุล, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้ให้ความเห็น อย่างน่าสนใจว่า ในปัจจุบันนี้ นอกจากสถานการณ์บ้านเมืองจะไม่มีผลกระทบต่อสายงานด้าน IT & Telecom แล้ว ในทางกลับกันอัตราความต้องการ ยังคงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 และฐานเงินเดือนสูงถึงร้อยละ 20 - 40 เมื่อเทียบกับเงินเดือนระดับมาตรฐาน (15,000 บาท) เนื่องจากภาคธุรกิจองค์กรต่างๆ ต้องอาศัยความทันสมัยจากไอที กันแทบทุกสาขา เพราะสามารถช่วยลดขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานและช่วยลดต้นทุน พร้อมทั้งทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นความต้องการด้านไอที จึงมีการขยับตัวสูงขึ้นในทุกวัน จากกระแสของความต้องการเทคโนโลยี ก้าวไปสู่จุดของภาพรวมของเทคโนโลยีทางด้านไอทีในปัจจุบัน มีการทำงานที่ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน อินเตอร์เน็ตแพร่หลาย นักพัฒนาด้านไอที ได้คิดค้นและปรับปรุง เพื่อให้ง่ายในการเข้าถึง และสามารถนำมาใช้ได้กับทุกส่วนงานและทุกธุรกิจ

ประเภทของสายงานที่ต้องจับตามอง อันดับต้นๆ ได้แก่ อันดับ 1 ERP ซึ่งมีความสำคัญและมาแรงที่สุด เพราะสามารถนำมาปรับใช้ได้กับงานทุกชนิด โดย ERP เป็นการนำเอาระบบของแผนกต่างๆ มาทำงานร่วมกัน ส่งผลให้การทำงานขององค์กร มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ อันดับ 2 คือ Infrastructure and Network เป็นสายงานที่เกี่ยวกับระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี อันดับ 3 คือ Application and Software โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโทรศัพท์มือถือ

ตอนนี้งานใครที่กำลังมองหางาน ลองพัฒนาตัวเองให้มีจุดแกร่ง และหางานในกลุ่มสายงาน IT & Telecom เราเชื่อว่าคนไทยเก่ง คนไทยทำได้ ตลาดกำลังต้องการ แต่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากๆ โดยเฉพาะจะเข้า AEC แล้ว

Share this Article: