รู้จัก Wi-Fi HaLow™ มาตรฐาน Wi-Fi IEEE 802.11ah สำหรับ IoT กินไฟน้อยกว่า ครอบคลุมมากกว่า

ปีนี้ เรามองไปรอบตัว เห็นคนสวมอุปกรณ์ Wearable มี อุปกรณ์ Internet of Things โดย Wi-Fi® สำหรับ Internet of Things ใช้เทคโนโลยี Low Power Wi-Fi® โดยทาง Wi-Fi Alliance® ได้กำหนดมาตรฐาน Wi-Fi HaLow™ ที่ออกแบบบนเทคโนโลยี IEEE 802.11ah

Wi-Fi HaLow ทำงานภายใต้ความถี่ต่ำว่า 1 กิ๊กกะเฮิร์ซ ครอบคลุมระยะรัศมีกว้างไกลกว่า ประหยัดไฟมากกว่า เมื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi CERTIFIED™ เดียวกัน Wi-Fi HaLow ออกมารองรับการจัดการพลังงานของอุปกรณ์ใหม่ๆอย่าง Smart Home, Connected Car และ Digital HealthCare ธุรกิจต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมไปถึงการสร้างวงจรชีวิต Smart City

Wi-Fi HaLow เพิ่มรัศมีการกระจายสัญญาณ Wi-Fi บนคลื่นความถี่ 900 MHz ทำงานแบบใช้พลังงานต่ำ กับอุปกรณ์พวก sensor และ wearables โดยความครอบคลุมของ Wi-Fi HaLow เกือบ 2 เท่าของรัศมีครอบคลุม Wi-Fi ในปัจจุบัน และกระจายสัญญาณภายใต้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ดีกว่า ทะลุกำแพง ผนัง ที่ปกติเคยเป็นศัตรูอันร้ายกาจของ Wi-Fi

Wi-Fi HaLow พัฒนาร่วมกับการใช้งาน Wi-Fi เดิม แข็งแกร่ง มาตรฐานความปลอดภัยยังดีกว่าเดิม เหมาะกับคนที่ต้องการสร้างระบบ Smart Home, Smart City และอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะใช้พลังงานต่ำมาก น้อยมาก แถมทะลุกำแพง เจ๋งกว่าข้อด้อยที่เคยเจอประจำ 

หลากหลายอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi HaLow ทำงานบนคลื่น 2.4 และ 5 GHz และบนคลื่น 900 MHz นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi HaLow ยังรองรับการเชื่อมต่อ IP-based เพื่อเชื่อมต่อกับ cloud ได้โดยตรงอีกด้วย และนี่คือโลกของ Internet of Things (IoT) 

เรียบเรียงเนื้อหาจาก wi-fi.org

ภาพประกอบจาก geekypinas.com

Share this Article:

ADVERTISMENT