รู้จัก แพลตฟอร์ม Internet.org ให้คนยากไร้ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับคนทั่วโลกผ่าน Internet

พักหลังๆนี้ หลายๆคนน่าจะได้เห็นคำว่า Internet.org ผ่านตากันบ้างแล้ว ซึ่ง Internet.org เป็นโครงการริเริ่ม นำโดย Facebook ทุกวันที่เราออนไลน์เชื่อมโยงถึงกันได้ รู้ไหมว่า 2 ใน 3 ของประชากรโลก ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

อย่างที่เรารู้กันว่า อินเทอร์เน็ต ทำให้โลกเราแคบลง รู้อะไร อัพเดตอะไรเร็ว ไว ทันใจ เสี้ยวินาทีก็รู้ว่าเพื่อนคลอด ได้เลื่อนตำแหน่ง ประสบความสำเร็จ เลี้ยงฉลอง นี่คือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก ที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อย่างที่รู้กันว่า Google เอง ก็พยายามทำให้คนทั่วไป มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่านบริการของ Google ไม่ว่าจะเป็น Android Smart Phone รุ่นราคาเบาๆ ที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ ทำให้ทุกคนเข้าถึง Google ได้ แต่ราคาอินเทอร์เน็ต ยังมีค่าบริการที่สูง ต่ำๆก็ 199 บาทต่อเดือน หรือวันละ 9 บาท (เทียบกับค่าบริการเน็ตมือถือในเมืองไทย) ส่วนเน็ตบ้านก็ต้อง 599 บาทต่อเดือน แต่ Facebook นั้น ได้มีแนวคิดทำ Internet.org เป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้นำด้านเทคโนโลยี องค์กรไม่แสวงผลกำไร และชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อทำให้ผู้คน 2 ใน 3 ของโลก ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมโยงถึงกัน และอย่างที่เรารู้กัน ยิ่งอินเทอร์เน็ตมาถึง ยิ่งทำให้คนเราค้นคว้าข้อมูลได้ง่ายขึ้น คนที่รู้น้อยก็ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อย่างสังคมไทยเรา คนที่เรียนน้อย มีโอกาสน้อยในการเรียน ก็จะได้เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต พัฒนาศักยภาพของบุคคลกรให้ดีขึ้น

www.youtu.be/NdWaZkvAJfM

2 ใน 3 ของประชากรที่บอกไปข้างต้น ไม่สามารถออนไลน์ได้ เพราะเขาอาจจมองไม่เห็นความจำเป็น แต่เขาก็อยากเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลก แต่ทว่า อุปกรณ์มีราคาแพงเกินไป ค่าบริการแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ก็มีราคาแพงเกินไป รวมไปถึง บางสถานที่ บางพื้นที่ เครือข่ายระบบมือถือแทบจะหาไม่ได้เลย นอกจากนี้ อุปสรรคหลักของการรับสารคือ "ภาษา" ทำไมรายการเล่าข่าวถึงเอาเรื่องราวต่างๆมาบอก ทำให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้รู้เท่าคนเมือง เพราะเนื้อหาไม่พร้อมใช้งานในภาษาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ที่ยังเป็นอุปสรรค แต่ตอนนี้ อะไรๆ ก็ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาไทย สำหรับคนที่ไม่สันสัดภาษาอังกฤษแล้ว

ไม่ต้องไปที่ไหนไกล ญาติเรา หลายคนยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต แม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาส แต่เขามองว่า ค่าอินเทอร์เน็ตแพง ทำไมต้องจ่าย ทั้งที่พวกเขามีกำลังซื้อ แต่พวกเขาอาจมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเดือนละ 199 บาทต่อเดือน เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหลายพันซื้อสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังมีเรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีจำกัด บางพื้นที่ยังต้องอาศัย Solar Cell อยู่เลย ดังนั้น Internet.org สามารถขจัดอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ และทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ของโลกที่ยังไม่เชื่อมโยงถึงกันมีโอกาสเชื่อมโยงถึงกันได้

ข้อมูลจาก Internet.org (ภาษาไทย) 

ถึงตอนนี้ นอกจากปัจจัย 4 อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อินเทอร์เน็ตยังเป็นปัจจัยที่ 5 ที่ขาดไม่ได้ เพราะทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อรู้ ก็ไม่ถูกหลอก ไม่ยุ่งกับสิ่งเสพย์ติด ไม่ยุ่งกับของมึนเมา โดย Internet.org สร้างโอกาสหลัก 3 ประการ คือ ราคาย่อมเยา ประสิทธิภาพ และแบบจำลองธุรกิจ

แนวคิด Internet.org ตอนนี้ไม่ใช่แนวคิด แต่เริ่มแล้ว เพื่อทำให้คนทุกคนบนโลก มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยเท่าเทียมกัน โดยมีการลดต้นทุนในการเชื่อมต่อ ขยายโอกาสให้เข้าถึงทุกชุมชน ที่ตกสำรวจ ลงทุนเครื่องมือ และซอฟต์แวร์ บีบอัดข้อมูล ทำให้เล่นเน็ตได้แม้ความเร็วไม่มาก และร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาถูก (ถูกจริงๆ)

ตัวอย่างบริการ Internet.org ในแซมเบีย ผ่านผู้ให้บริการ AirTel ในแซมเบีย

App Internet.org มาพร้อมเว็บไซต์และบริการพื้นฐาน ทำให้เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ฟรี (ขึ้นอยู่กับประเทศที่รองรับ)

บริษัทที่เข้าร่วม Internet.org

น่าตื่นเต้นกับบริการ Internet.org ต่อไปทุกคนจะใช้เน็ตโดยเท่าเทียมกัน เติมความรู้มากขึ้น ถูกหลอกน้อยลง พวกมิจฉาชีพก็น่าจะน้อยลงด้วย เพราะเล่นเน็ตแล้วมองเห็นช่องทางทำมาหากินสุจริตมากขึ้น

Internet.org: Myths and Facts

ติดตามข่าว Internet.org

Share this Article: