รู้จักกับ Digital Economy และบทบาทของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS ที่สนับสนุน Digital Economy

ต่อจากนี้ คำว่า Digital Economy จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขึ้น โดยมาจากแนวคิดของรัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบาย Digital Economy โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานในการดำเนินการนโยบายเรื่องนี้ ทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับโครงสร้างของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล อย่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยนำ ไอที และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยด้านเศรษฐกิจ ช่วย SME ช่วยการค้าขาย E-Commerce ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

แต่การจะเป็น "กระทรวงดิจิตอล" ได้ ก็มาจาก หน่วยงานด้าน ICT ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ขุนพลใหญ่ มนู อรดีดลเชษฐ์ อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ,ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสิทธิชัย โภไคยอุดม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก Manager)

ทำความเข้าใจเรื่อง Digital Economy กันก่อน

credit: epthinktank.eu

เราได้ยินคำนี้มานานแล้วสำหรับคำว่า "อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนโลก" ตอนนี้ Digital Economy คือการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก) เข้ามาช่วยในการผลักดัน เช่น E-Commerce ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Economy หรือจะมองว่า Internet เปลี่ยนการค้าขายของโลกเลยก็ว่าได้

อ่านจาก กรุงเทพธุรกิจ บอกว่า Digital Economy มีชื่ออื่นอีกเช่น The Internet Economy / The New Economy หรือ Web Economy อย่างไรก็ดีชื่อที่คนนิยมที่สุดคือ Digital Economy

ดังนั้น ถ้าต่อไปนี้เราพูดถึง Digital Economy กันทุกวันก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะตอนนี้ Digital Economy กำลังจะเป็นการนำเอาไอทีเข้ามาช่วย โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่าง เอไอเอส ได้ประกาศหนุนดิจิตอลทอีโคโนมี่ โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานด้านไอซีที ยกระดับการเข้าถึงของคนในชาติ  พร้อมทำเอ็มโอยูกับวิศวะจุฬาฯ ร่วมพัฒนาโครงการด้านอุปกรณ์วิทยุ

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศให้ไปสู่ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำเป็นจะต้องมีการวางรากฐานระบบไอซีทีของประเทศให้มีความแข็งแกร่งควบคู่กันไป โดยเอไอเอสพร้อมจะสนับสนุนรัฐบาลในทุกๆด้านที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งล่าสุดนี้ บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์มือถือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการเข้าถึงข้อมูลด้านไอซีทีของประชาชนในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นการนำร่องด้านวิจัยและทดสอบด้านความถี่วิทยุ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่จะทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยในระยะแรกจะเริ่มทดสอบอุปกรณ์ Passive และในระยะต่อไปจะทำการทดสอบเสาอากาศ รวมถึงคุณภาพอุปกรณ์ความถี่วิทยุ ซึ่งผลที่ออกจะมีความเป็นกลางเชื่อถือได้ โดยจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้น และเลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง และในระยะยาวโครงข่ายก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเวลาให้บริการ

อย่างไรก็ตาม นอกจากผลทดสอบที่ผู้ประกอบการได้รับแล้ว ยังช่วยทำให้อุตสาหกรรมไอซีทีได้รับวิทยาการใหม่ เพิ่มนวัตกรรมให้มากขึ้น จากการวิจัยและพัฒนาด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และเครือข่ายความรู้จากสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมไอซีทีพัฒนาได้อย่สงรวดเร็วและต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในปี 2555  วิศวะจุฬาได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนโดยได้เริ่มโครงการโดยเอไอเอสได้สนับสนุนเครื่องมือวัดด้านคลื่นความถี่วิทยุและอุปกรณ์เสริมรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้พัฒนาห้องปฎิบัติการวิจัยด้านการสื่อสารด้วย

สิ่งที่ Digital Economy กำลังจะผลักดันก็คือ AIS พัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร นวัตกรรมคือการต่อยอด การพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ รอดูกันต่อไปครับ แต่ที่แน่ๆ ADSLThailand พูดถึง Digital Economy บ่อยแน่ๆ

ข้อมูล Digital Economy จาก ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ข้อมูลเพิ่มเติม Slide โครงการพัฒนา e- Thailand และ e- Government. ปี 2543 กลุ่มอาเซียนได้ริเริ่ม e- ASEAN Initiative เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันในเวที เศรษฐกิจโลก.

ข้อมูลเพิ่มเติม ACNews

บทความจาก BangkokPost

Share this Article: