รัฐบาลเวียดนามเตรียมจัดประมูลคลื่น 2600 MHz เพิ่ม 4 ใบอนุญาต หลัง Bandwidth คลื่น 1800 MHz เต็ม

ล่าสุด...ทิศทางการประมูลคลื่นความถี่ในประเทศเวียดนามปี 2018 เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง ทางรัฐบาลเวียดนามตัดสินใจเลือกคลื่น 2600 MHz และ 700 MHz  โดยทางกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารได้เร่งแก้ปัญหา bandwidth ของคลื่น 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz ไม่เพียงพอต่อการให้บริการซึ่งทำให้คุณภาพของระบบอินเตอร์เน็ตมีปริมาณลดต่ำลงและรัฐบาลมีความไม่พอใจกับความเร็วระดับนี้
 
สำหรับคลื่น 700 MHz ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนั้นเดิมเป็นการใช้คลื่นความถี่ของโทรทัศน์ระบบเดิมให้ย้ายไปอยู่ระบบ Digital TV หลังจากนั้นเหลือคลื่นอีก 50% จะนำไปคลื่นสำหรับบรอดแบนด์บนสมาร์ทโฟน ในเวลาเดียวกันก็เสนอแผนการประมูลคลื่นความถี่ 2600 MHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูงนำมาพัฒนาระบบ 4G ซึ่งทางรัฐบาลมีมติเห็นชอบ


 
ซึ่งตามรายงานข่าวทางรัฐบาลมีแผนการประมูลคลื่นคือจำนวน 4 ใบอนุญาต
 
A1-A1 ': 2,500-2,510 MHz และ 2,620-2,630 MHz จำนวนเพียง 20 MHz.
 
A2-A2 'band: 2,510-2,530 MHz และ 2,630-2,650 MHz จำนวน 40 MHz,
 
band B-B': 2,530-2,550 MHz และ 2,650-2,670 MHz จำนวน 40 MHz
 
band C-C ': 2.550-2.570 MHz และ 2.670-2.690 MHz จำนวน 40 MHz.
 
ปีที่ผ่านมานั้นการประมูลได้ยุติไปเนื่องจากกฏหมายทรัพย์สินสาธารณะ เพราะคลื่นความถี่ถือเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ โดยปัจจุบันโครงข่าย 4G 1800 ของเวียนนานมีผู้ให้บริการราย 3 ค่ายรายใหญ่ได้แก่ Viettel, VNPT และ MobiFone มีอัตราการครอบคลุมแล้ว 95% ของพื้นที่โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึง 18 เดือน


 
ทางด้าน IDC ตรวจสอบผลสำรวจความเร็วของอินเตอร์เน็ต 4G ในประเทศเวียดนานปี 2560 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35 -37 Mbps
 
ปี 2561 ทางรัฐบาลเวียดนามได้ได้พยายามเพิ่ม Bandwidth บนโครงข่ายไร้สายเพื่อรับรองการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยมองเห็นความสำคัญที่เกี่ยวของกับระบบสมาร์ทโฟนและ IoT ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยจะต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา และต้องใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ในขณะนี้ทางกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารได้พยายามเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้คืนคลื่น 800 MHz เพื่อนำออกมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำคลื่นมาให้บริการเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการประมง
 
ภาคเอกชนที่ผ่านมาทาง Viettel ได้วางระบบ 4G บนย่านความถี่ 1800 แล้วไม่น้อยกว้่า 4,000 สถานี ซึ่งยังไม่รวมกับสถานีฐาน 2G 3G เดิมอีก 34,000 สถานี ในอนาคตทางโครงข่ายอาจไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทันเนื่องจาก Bandwidth มีปริมาณเท่าเดิม ซึ่งทางระบบจะต้องเร่งย้ายลูกค้าให้ใช้บริการจาก 3G เป็น 4G จำนวนลูกค้า 7 ล้านหมายเลขหมาย


 
ด้าน MobiFone เร่งติดตั้งสถานนีฐาน 4G 1800 ในเมืองสำคัญมากกว่า 1500 แห่งในย่ายโฮจิมินห์และภาคตะวันออกเฉียงใต้ โครงข่ายมีความเร็วเฉลี่ย 36.91 Mbps และ upload อยู่ที่ 19.28 Mbps
 
Viettel มั่นใจในการให้บริการ 4G 1800 ที่ความเร็วสูงสุดที่ 30 Mbps โดยความเร็วเฉลี่ยของกรุงฮานอยอยู่ที่ 14-15 Mbps

ข้อมูล

เรียบเรียง @MAGAWN19
Share this Article: