ระบบวิดีโอตรวจการณ์-เฝ้าระวัง แบบ IP ช่วยรับมือการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลสำคัญ

ช่วงเวลาที่มีการช้อปมากที่สุด มักทำให้สินค้าหลายรายการหมดไปจากชั้นวางอย่างรวดเร็ว พนักงานที่วิ่งวุ่นอยู่ตามจุดต่างๆ ในร้านอาจไม่ได้สังเกตเห็นหรือไม่มีเวลามาให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากนัก ความท้าทายที่จะทำให้มีสินค้าวางไว้อย่างเพียงพอตลอดเวลานี้จัดการได้ด้วยแอพพลิเคชั่น 'แผนที่การกระจายตัวของลูกค้าในห้างร้าน/พื้นที่ หรือที่เรียกว่า Heat Mapping'

ช่วงฤดูกาลแห่งการช้อปปิ้งและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เป็นทั้งเวลาแห่งการทำยอดขาย และเวลาแห่งความวุ่นวายของร้านค้าปลีก ด้วยจำนวนนักช้อปที่หลั่งไหลเข้ามาแน่นร้าน สินค้าถูกกว้านซื้อออกไปจากชั้นวางอย่างรวดเร็ว รวมถึงการรอคิวจ่ายเงินที่ยาวเหยียด การพยายามที่จะมอนิเตอร์ร้านค้าปลีกในช่วงเวลานี้จึงเป็นบททดสอบประสิทธิภาพของการบริหารจัดการร้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

 

ในอีกด้านหนึ่ง แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงพนักงานในร้านเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาวุ่นวายเช่นนี้ นักช้อปเองก็อาจเกิดอาการหัวเสียเมื่อต้องเสียเวลาเข้าคิวรอจ่ายเงินนานๆ เจ้าของร้านโดยส่วนใหญ่ล้วนตระหนักถึงสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ แม้ว่าการลงมือจัดการกับความท้าทายทั้งหลายไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายที่สามารถเข้ามาช่วยรับมือและขจัดข้อจำกัดต่างๆ ในอดีต

 

ลดความตึงเครียดในการจัดการ
กล้องตรวจการณ์-เฝ้าระวังระบบไอพี มีคุณประโยชน์มากกว่าการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือตรวจตราสอดส่องลูกค้าที่เข้าออกในร้านเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต เพราะคุณประโยชน์ที่มากไปกว่านั้นคือตัวกล้องที่ประกอบด้วยหลากหลายแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะที่จะช่วยลดความตึงเครียดในการบริหารจัดการร้านภายใต้สถานการณ์ในช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้

 

ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราต้องการให้เกิดความราบรื่นในการจ่ายเงินของลูกค้า ณ จุดจ่ายเงินหรือเคาน์เตอร์แคชเชียร์ เราสามารถใช้วิดีโอระบบเครือข่ายทำงานร่วมกับโซลูชั่นด้านการจัดการคิว ซึ่งผู้ดูแลร้านจะได้ข้อมูลว่าขณะนี้คิวยาวเท่าไร ได้รู้ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องยืนเข้าคิว และระยะเวลาที่ลูกค้าแต่ละคนใช้ ณ จุดจ่ายเงิน ผู้จัดการร้านสามารถนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้ไปทำการวิเคราะห์เพื่อจัดจำนวนช่องจ่ายเงินให้เหมาะสม และการที่ได้เห็นภาพจากกล้องว่าช่วงเวลาไหนมีการซื้อขายมากน้อยอย่างไร ก็จะทำให้ทางผู้ประกอบกิจการสามารถจัดจำนวนพนักงานให้เพียงพอกับแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี เป็นการใช้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขายและกำไร ในขณะที่ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้ได้ การใช้ข้อมูลจากการทำงานร่วมกันของกล้องวิดีโอระบบเครือข่ายและโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ช่วยให้ผู้ดูแลร้านรับรู้สถานการณ์ต่างๆ ในร้าน คาดการณ์ความเป็นไปของสถานการณ์นั้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และลงมือจัดการเพื่อยับยั้งหรือแก้ไขก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะไกลเกินควบคุม

 

แอพพลิเคชั่นแผนที่การกระจายตัวของลูกค้า ทำงานผ่านกล้องวิดีโอระบบเครือข่าย โดยติดตามความเคลื่อนไหวของนักช้อปทั่วร้านค้า และแสดงภาพในลักษณะเป็นเครื่องหมายให้เห็นถึงเส้นทางหลักที่ลูกค้าใช้ภายในร้าน เราจึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จากความฉลาดของแอพพลิเคชั่นนี้ไปใช้ในการพิจารณาว่าควรจัดพนักงานจำนวนมากเท่าไรในพื้นที่แต่ละส่วนของร้านเพื่อดูแลการขายสินค้า และดูแลให้สินค้ามีปริมาณเพียงพออยู่เสมอ รวมทั้งสามารถปรับสมดุลในการวางสินค้าเพื่อลดความแออัดในแต่ละจุดได้

 

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อความราบรื่นในการทำธุรกิจ

คุณประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแอพพลิเคชั่นแผนที่การกระจายตัวของลูกค้า คือการมอนิเตอร์ระยะเวลาที่นักช้อปหยุดอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งในร้าน ตัวโปรแกรมจะแสดงภาพในลักษณะที่เป็น 'hot zone' หรือพื้นที่ที่ลูกค้าหยุดยืนเป็นเวลานานเพื่อชมสินค้าหรือวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใด ข้อมูลที่ได้นี้ช่วยให้ผู้ดูแลร้านตัดสินใจว่าจะนำเสนอขายและการจัดแสดงสินค้าอะไร ณ จุดขายนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง สามารถเลือกวางสินค้าที่ทางร้านต้องการขายมากเป็นพิเศษ (อาจด้วยเหตุผลทางการทำกำไรหรือขายพ่วงกับสินค้าชิ้นอื่น) ณ ตำแหน่งที่ลูกค้าไปยืนออมากเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มยอดขาย และยังนำไปใช้เพื่อวางแผนจัดวางตำแหน่งสินค้าแบรนด์ต่างๆ การวางสินค้าตามกลุ่มและประเภทสินค้าในร้านได้อย่างเฉพาะเจาะจงให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ณ จุด 'hot zone' แต่ละจุด

 

แอพฯ แผนที่การกระจายตัวของลูกค้าและ 'hot zone' ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าที่มีมูลค่าสูงและพื้นที่เสี่ยงหรือมุมอับต่างๆ ภายในร้าน ช่วยให้ผู้ดูแลร้านสามารถปฏิบัติการเชิงรุกหากเกิดพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือตรวจพบการเดินเตร่ไปมาดูลาดเลาเพื่อประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้การทำงานร่วมกันระหว่างกล้องวิดีโอและโซลูชั่นต่างๆ เช่นการใช้ระบบป้องกันสินค้าสูญหายด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (Electronic Article Surveillance: EAS) หรือการติดแท็กไว้กับตัวสินค้า ก็สามารถช่วยมอนิเตอร์เพื่อลดความเสียหาย และช่วยให้ร้านค้าปลีกมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายสูง เช่นเมื่อได้รับสัญญาณเตือนจาก EAS แท็ก หรือป้ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดึงออกหรือยังไม่ได้ตัดรายการสินค้านั้นออกจากระบบ เมื่อลูกค้านำสินค้าออกไปโดยไม่ชำระเงิน หรือสินค้าที่มีมูลค่าสูงหายไปจากร้าน ผู้ดูแลร้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถทำงานเชิงรุกได้อย่างมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบวิดีโอเครือข่ายว่านอกจากกล้องจะจับภาพในขณะที่เกิดเหตุการณ์และขณะที่หัวขโมยกำลังจะออกจากร้านแล้ว กล้องวิดีโอระบบเครือข่ายยังสามารถทำการติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้ารายการที่ได้รับการแจ้งเตือนนั้นๆ ไปทั่วร้าน ช่วยให้สามารถคาดได้ว่าใครคือผู้ต้องสงสัย และทำการสกัดกั้นผู้ต้องสงสัยนั้นไว้ได้ก่อนที่พวกเขาจะออกจากร้านไป

ธงชัย วัฒนโสภณวงศ์
ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน
บริษัท แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 ช่วงเวลาแห่งการลดแหลกแจกแถม เทศกาลปีใหม่ เป็นเวลาทองในการทำยอดขายและหมุนเวียนสินค้าในสต๊อกของร้านค้าปลีก แต่ก็เป็นช่วงที่ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อลดความสูญเสีย และให้ทำกำไรได้มากที่สุดเช่นกัน ร้านค้าปลีกต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี และเพื่อให้ผู้ดูแลร้านได้ใช้เวลาไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่จำเป็นจริงๆ นั่นคือ การบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อคงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจมาก เพื่อทำให้เวลาทองของร้านค้าปลีกปราศจากการสูญเสียและการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

Share this Article: