รองนายกฯ หนุนกระทรวงดีอีปั้นดิจิทัลไทยแลนด์ ขีดเส้นความสำเร็จภายใน 2 ปี

"สมคิด" หนุนกระทรวงดีอีปั้นดิจิทัลไทยแลนด์ ทีโอที แคท และปณท เป็นเสาหลักโดยขีดเส้นความสำเร็จภายใน 2 ปี พร้อมเร่งเครื่องเน็ตประชารัฐ หลังดีอีสั่งจ่ายแล้ว 3.78 พันล้านบาท 

 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ คือ หัวใจหลักของการสร้างดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งจากการเยี่ยมชมและรับฟังแผนดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี แล้ว มองว่าหน่วยงานในสังกัดคือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ,บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) คือ 3 เสาหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ไทยใช้ดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันสากล 

 

ทั้งนี้ มองว่าภายใน 2 ปีนี้ คือ พ.ศ.2560-2561 โครงการต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เห็นชัดเจนในปีนี้ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ภายใต้งบประมาณ 13,000 ล้านบาท ,การขยายและเพิ่มเส้นทางอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ที่เป็นเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ หรือ ซัพมารีนเคเบิล จำนวน 7 เส้นทาง ภายใต้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ใน 2 ปี ให้สามารถรองรับการใช้งานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้น ,โครงการดิจิทัลพาร์ค ศรีราชา 500 ไร่ แลกการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีของปณท ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดอี-คอมเมิร์ซ อย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

 

"โครงการเหล่านี้จะต้องสำเร็จเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และในปี 2561 ผลจากการดำเนินงานจะทำให้เกิดความสนใจกับกลุ่มนักลงทุนและต่างชาติเข้ามาเลือกใช้บริการของไทยมากขึ้น และทุกโครงการต้องมีความโปร่งใส" รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี กล่าวว่า สำหรับโครงสร้างของกระทรวงนั้น เน้นที่การพัฒนาคนในกระทรวงก่อน ให้สามารถทำงานต่างๆ เชื่อมโยงกันได้ มีผลงานออกมาชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งแผนงานที่วางไว้ถ้าเริ่มทุกโครงการได้ในปีนี้ จะทำให้ไทยมีโอกาสมากขึ้น และทำให้ต่างประเทศเห็นสิ่งที่ประเทศได้พัฒนา และเลือกที่จะมาลงทุน ซึ่งตอนนี้หน่วยงานในสังกัดได้พยายามหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เป็นเอกชนต่างชาติเข้ามาลงทุนในโครงการสำคัญต่างๆ จึงเชื่อมั่นว่า หากมีการร่วมใจกันทำงานก็สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไง้แน่นอน 

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้าทีโอที ยังได้เร่งเครื่องเน็ตประชารัฐ หลังกระทรวงดีอีสั่งจ่ายงบประมาณแล้วถึง 3.78 พันล้านบาท ความพร้อมนำร่อง 99 หมู่บ้านแรกใน 13 จังหวัดทั่วประเทศไทย

Share this Article: