รมว.ไอซีที เข้าพบประธาน กสทช.หารือร่วมตั้งคณะการทำงานแก้กฎหมาย

แหล่งข่าวเอดีเอสแอลไทยแลนด์รายงาน เมื่อวันที่ 18 ก.ย.57 ประมาณเวลา 12.00 น. พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เข้าพบปะหารือร่วมกับ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถึงแนวทางทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาต่างๆ 

 

 

 

 

 

พรชัย กล่าวว่า การร่วมหารือกันครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาวิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไอซีทีเอง มองว่า ต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมการทำงานในหลายภาคส่วนมากย่ิงขึ้น โดยจะมีการตั้งคณะร่วมกันระหว่างกระทรวงกับกสทช. เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อาทิ การแก้กฎหมายที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน 

 

ทั้งนี้ แผนการดำเนินการของกระทรวงไอซีทีเอง จะปรับโครงสร้างกระทรวงให้ใหญ่มากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนชื่อ ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็น กระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อรองรับนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี ของรัฐบาล โดยจะดึงบางหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้ามาอยู่กับไอซีที รวมไปถึงบางหน่วยงานที่จะเป็นปัจจัยในการพัฒนาสู่นโยบายนี้ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับกระทรวงวิทย์ฯ ซึ่งจะใช้รูปแบบการพัฒนาเช่นเดียวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อิสเทิร์นซีบอร์ด เพื่อให้ไทยแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งจะให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 

พล.อ.อ.ธเรศ กล่าวว่า การร่วมหารือครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เห็นด้วยที่จะมีการร่วมแก้ปัญหากัน ซึ่งเป็นการปรึกษากันในหลักการเบื้องต้น โดยเรื่องกฎหมายที่จะต้องแก้เร่งด่วน คือ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.)  ที่กำหนดไว้ว่าการจัดสรรคลื่นควาามถี่ต้องใช้วิธีประมูลเท่านั้น รวมไปถึงความชัดเจนเรื่องการจัดการกิจการดาวเทียม ที่ปัจจุบัน ไอซีทีดูแลเรื่องสัญญาสัมปทาน ขณะที่กสทช. เป็นผู้ให้ใบอนุญาต

Share this Article: