รมว.ไอซีที ร่วมพิธีลงนาม MOU “โครงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative District)”

รมว.ไอซีที ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU “โครงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative District)”

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative District)” ในย่านเจริญกรุง ระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) ภายในงานสัมมนา “พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิตอล” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ TCDC จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาแนวคิดการให้บริการและการพัฒนาพื้นที่อาคารของไปรษณีย์กลาง ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

Share this Article: