รมว.ไอซีที บรรยายพิเศษ "นโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมเอสเอ็มอี"

รมว.ไอซีทีเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

  

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ในงานแถลงข่าวโครงการ “สร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องบอลรูม 2  โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี(SME) มีการพัฒนาทักษะด้านไอที สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดที่กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

Share this Article: