รมว.ไอซีที พรชัย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ SIPA

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงไอซีที ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA 

 

 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงไอซีที ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA โดยมี สุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก SIPA ให้การต้อนรับ ซึ่งภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปฯ แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ SIPA รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ด้วย

Share this Article: