รมว.ไอซีที ชี้ชัดประมูล 4G ถือเป็นอำนาจกสทช.

รมว.ไอซีที เปิดเผยกรณีการประมูล 4G ว่า ถือเป็นอำนาจกสทช. พร้อมคาดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ นอกจากนั้น ยังยืนยันกรณีสติ๊กเกอร์ไลน์ 7 ล้าน จัดทำตามขั้นตอนถูกต้อง

 
พรชัย  รุจิประภา  รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า จากกรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักได้เสนอข่าวว่า กระทรวงไอซีทีเลื่อนประมูลนั้น ต้องชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง กระทรวงไอซีทีไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการปะมูล 4G อีกทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบยังอยู่ที่ สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องจากตอนนี้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไข ดังนั้น การดำเนินการเรื่องการประมูล 4G ยังคงเป็นตามแผนเดิมที่กสทช.วางไว้ 
 
ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.58 นี้ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างที่รอพ.ร.บ.มีความชัดเจน โดยจะมีคณะกรรมการดิจิทัลฯ ทั้งสิ้นจำนวน 32 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ,รองนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำพ.ร.บ. ,ประธาน กสทช. และตัวแทนจากภาคเอกชน

 

ส่วนกรณีการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการ มูลค่าประมาณ 7,000,000 บาท ยืนยันว่า จัดทำตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่ทุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดทำ โดยขณะนี้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)แล้ว พร้อมคาดหวังให้สติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยการสร้างการจดจำค่านิยม 12 ประการ และนำไปปฏิบัติด้วย 

Share this Article: