รมว. กระทรวงไอซีที ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “Smart SME Expo 2015

พิธีเปิดงาน “Smart SME Expo 2015” งานแสดงสุดยอดธุรกิจแห่งปีสร้างยอดขายให้เอสเอ็มอีไทย มากที่สุด ประจำปี 2558 ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุน SME ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการเงิน และสมาคมต่างๆ กว่า 50 หน่วยงาน

 

พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน “Smart SME Expo 2015” งานแสดงสุดยอดธุรกิจแห่งปีสร้างยอดขายให้เอสเอ็มอีไทย มากที่สุด ประจำปี 2558 ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุน SME ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการเงิน และสมาคมต่างๆ กว่า 50 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงไอซีที กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2558 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ด้วยแนวคิด “Ultimate Opportunities” ที่สุดแห่งการรวมสุดยอดโอกาสเพื่อ SME โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเวทีใหญ่ประจำปีของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME ไทย ในการจับคู่ธุรกิจ การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่ายห่วงโซ่ SME เพิ่มศักยภาพให้ SME ไทย และเพิ่มการเข้าถึงนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME ด้วยการเป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME และสอดคล้องกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานรากของเศรษฐกิจไทย ด้วยการประกาศให้การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล

Share this Article: