ย้ายค่ายเบอร์เดิม ดีแทค ออนไลน์ พิเศษ 599 บาท เน็ต 80GB โทร 2000 นาที ได้สิทธิ BLUE MEMBER

โปรย้ายค่ายแข่งกันรุนแรง สำหรับ ดีแทค ย้ายค่ายออนไลน์ (ย้ายค่ายผ่านเว็บไซต์) จากปกติ ถ้าอยากจะได้ BLUE MEMBER จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน ขั้นต่ำ 2,000 บาท มีอายุการใช้งาน 6 เดือน - 20 ปี หรือจ่ายขั้นต่ำ 300 บาท อายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขโปรโมชั่นแพ็กเกจ Super Non-Stop 1999 ลด 70% นาน 12 รอบบิล

 1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 599 บาท นาน 12 รอบบิล (รอบบิลที่ 1 -12)
 2. สำหรับลูกค้าย้ายค่ายผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 13-30 มิถุนายน 2561 (ศูนย์บริการดีแทคไม่ร่วมรายการ)
 3. พิเศษ รับสิทธิ์ dtac reward BLUE MEMBER นาน 1 ปี ในวันถัดไปจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จและได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ และสิทธิ์จะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนดที่ได้รับสิทธิ์ BLUE MEMBER ของแพ็กเกจที่สมัคร
 4. สิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ dtac reward BLUE MEMBER จะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน
 5. หากบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการมีการดำเนินการเปิดเบอร์พร้อมแพ็กเกจในระบบรายเดือนเพื่อหวังผลในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายเปิดและปิดเบอร์ใหม่ไม่ครบรอบบิล โดยมีแนวโน้มในการฉ้อฉล จากการกดรับสิทธิพิเศษจากสถานะ Blue Member ได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการตามมูลค่าจริงของสิทธิพิเศษจากสถานะ Blue Member ดังกล่าว
 6. อัตราค่าบริการแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 7. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 2000 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 8. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 9. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 80 GB/รอบบิล และ dtac wifi ไม่จำกัด เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ.8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุด 384 kbps
 10. SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
 11. ผู้สมัครใช้บริการแพ็กเกจ Super Non-Stop พร้อมสิทธิพิเศษข้างต้น จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

รายละเอียดแพ็กเกจ

รายละเอียด Blue Member

Share this Article:

ADVERTISMENT