มองทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีในปี 2015 กับ อัลไลด์ เทเลซิส

เมื่อปีใหม่เกิดขึ้นมาแล้ว องค์กรที่ดูแล Solution ทั้งด้านเครือข่ายก็เริ่มวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี ครั้งนี้เรามาดูด้านของ อัลไลด์ เทเลซิส กันว่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน

อัลไลด์ เทเลซิม หนึ่งในผู้ให้บริการด้าน Solution ระบบเครือข่าย ได้เผยแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม IT ของปี 2558 ว่า ทุกสิ่งทั้งระบบเครือข่ายไร้สาย โครงสร้างเครือข่ายแบบศูนย์รวม จะมีทิศทางที่ดีขึ้นและเติบโตมากกว่าเดิม โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อเช่น

เช่นในระบบไร้สายที่มีจำนวนที่มากขึ้น โดยเฉพาะการเติบโตของ WiFi ที่เป็นมาตรฐาน 802.11 AC ซึ่งจะรองรับกับอุปกรณ์ได้มากขึ้นและมีความสำคัญขึ้นมาเรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกับบทบาทกับคอมพิวเตอร์ในองค์กร และต้องการความราบรื่นและจุดเชื่อมต่อที่ครอบคลุมและสามารถเคลื่อนที่ได้ ทำให้การขยายตัวและความต้องการของ Platform ในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น

 

โครงสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์ ที่มีการผสมผสานระหว่างเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ในด้านการจัดการ ซึ่งโครงสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์ช่วยให้องค์กรสามารถวางระบบเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาด และยังเพิ่มการรองรับข้อมูลได้อย่างมาก รวมถึงการเพิ่มระบบความปลอดภัยทำให้มีความน่าใช้งานอย่างยิ่ง

ในเรื่องการบริหารจัดการแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการลงทุนและมองหาเทคโนโลยีมักจะมีด้วยเรื่องต้นทุน ยังมองว่าระบบ Cloud ยังเป็นระบบที่ช่วนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเติบโตเพราะได้สร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการที่มีความเชียวชาญและเฉพาะทางในการบริหารจัดการโครงสร้าง

ระบบความปลอดภัย จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แม้ว่าจำนวนภัยคุกคามจะมากขึ้นก็ตาม แต่การเพิ่มจำนวนของเทคโนโลยีการรักาษความปลอดภัยที่ใหม่และมีแนวโน้มที่ปกห้องได้ดีขึ้นจะทำให้สามารถช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเช่น เทคโนโลยี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ไฟร์วอลล์(NGFW) ที่ผสานรวมขีดความสามารถด้านการควบคุมแอพพลิเคชันต่างๆ ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในตลาดการรักษาความปลอดภัยด้วย

 

Internet Of Thing แม้จะเป็นเรื่องที่คนพูดมากเยอะ แต่อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่แล้วมักจะมีผลดีในการที่จะได้รับประโยชน์อย่างมาก อย่างไรตาม เทคโนโลยีที่รองรับการทำงานเครือข่ายที่มากจะต้องอาศัย IP ที่เพิ่มขึ้น การที่จะเลือกใช้ IPv6 เข้ามาผลดีที่ออกมาค่อทำให้สามารถเกิดการเช่อมต่อได้เป็นวงกว้างและมีการผลักด้นความต้องการเทคโนโ,ยีเพื่อจัดการกับ Node ต่าง ๆ ทั้งนี้ Internet Of Thing สามารถครอบคลุมการทำงานตั้งแต่องค์กรไปจนถึงสำนักงานระดับท้องถิ่นเช่นเดียวกัน

และ SDN ในองค์กรจะมีความยืดหยุ่มากขึ้น จะกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับฝ่าย IT ขององค์กร เนื่องจากมีแนวความคิดในการนำอุปกรณ์มาใช้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัว ผสานรวมระหว่างกฏทางธุรกิจ ข้อมูลโครงสร้างเครือข่าย ได้ปรโยชน์สูงสุดจากผู้ดูแลเครือข่ายเช่นเดียวกัน

เซอิชิโร ซาโต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายระดับโลก เรามองเห็นกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อเทคโนโลยีมานานหลายทศวรรษแล้วซาโตยังคงกล่าวอีกว่า การเชื่อมโยงโลกของเราเข้าด้วยกันกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งนั่นส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้คนสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนในอดีต

Share this Article: