มติ กสท.ให้ 12 ช่องทีวีดาวเทียม ตามที่ คสช.อนุมัติ ยื่นขอใบอนุญาตใหม่

มติ กสท.ให้ 12 ช่องทีวีดาวเทียม ตามที่ คสช.อนุมัติ ยื่นขอใบอนุญาตใหม่ ส่งผังรายการ พร้อมตั้งชื่อช่องใหม่ และทำเอ็มโอยูไม่เสนอเนื้อหาที่ยุแยงแตกแยก คาดประชุมกสท.นัดหน้ารู้ผลช่องออนแอร์

 

 

 

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ส่งหนังสือมาที่ กสท.แจ้งเรื่องการเห็นชอบให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ถูกระงับการออกอากาศทั้ง 12 สถานี กลับมาออกอากาศตามปกติ โดยที่ประชุมกรรมการ กสท.ได้มีมติให้ทุกสถานีดำเนินการขอรับใบอนุญาตบริการโทรทัศน์ใหม่ จัดทำผังเนื้อหารายการมาเสนอ พร้อมทั้งตั้งชื่อสถานีใหม่ และจัดทำบันทึกข้อตกลง หรือ เอ็มโอยู กับ กสทช. ว่าเนื้อหาการนำเสนอไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือขัดต่อประกาศของ คสช. 

 

ทั้งนี้ ทั้ง 12 สถานี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี 5 ,สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น ,สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี ,สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี ,สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล ,สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี ,สถานีดาวเทียมฮอตทวี ,สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิ้ว ,สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูประเทศ ,สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี,สถานีโทรทัศน์บลูสกาย และสถานีโทรทัศน์เอเชียอัพเดท สามารถมาดำเนินการดังกล่าวได้ทันที ซึ่งคาดว่าหากสำนักงาน กสทช.ได้รับรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนและมีการพิจารณาแล้ว จะส่งเข้าที่ประชุมกรรมการ กสท.ในครั้งต่อไปวันที่ 1 ก.ย.57นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติสถานีที่สามารถออกอากาศได้

 

 

แถลงผลการประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2557 บอร์ดกระจายเสียง /กสทช.

 

กสท. ยกเลิกประกาศ เรื่องเลขช่องรายการที่ 1 – 10 บนโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พร้อมออกประกาศใหม่

 

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่าวันนี้ (25 สิงหาคม 2557)  ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

 

เรื่องที่ 1 ที่ ประชุม กสท. พิจารณาเห็นชอบแนวทางยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๓๘๘/๒๕๕๗ และที่ประชุมกสท.มีมติให้ออกประกาศฉบับใหม่ กำหนดให้ ช่องรายการที่ 37-60 บนโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เป็นช่องที่ผู้ประกอบการเลือกเอารายการใดมานำเสนอก็ได้ แทนที่ช่องรายการที่ 1-10 เพื่อป้องกันความสับสนในการรับชมดิจิตอลทีวี

 

เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. รับทราบหนังสือจากสำนักเลขาธิการ คสช. อนุมัติให้เผยแพร่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทั้ง ๑๒ ช่องรายการ หลังจากที่คสช.ระงับการออกอากาศตามประกาศคสช. ฉบับที่ 15/2557 ทั้งนี้ เงื่อนไขของผู้ประกอบการจะต้องเปลี่ยนชื่อช่องรายการและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ ปรับผังรายการให้มีเนื้อหาสาระที่ไม่ขัดต่อประกาศคสช. และต้องทำบันทึกข้อตกลงออกอากาศกับสำนักงาน กสทช. หากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ และให้ทางสำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการนำช่องรายการที่ดำเนินการถูกต้องเข้าที่ประชุมบอร์ดกสท. ในการประชุมครั้งต่อไป

Share this Article: