ผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิตอลทีวีทั้ง 5 โครงข่ายหารือ กสทช. พร้อมช่วยติดตั้งสถานีเสริม

เลขาธิการ กสทช. เผยผลการหารือผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิตอลทีวีทั้ง 5 โครงข่าย พบทุกรายพร้อมช่วยติดตั้งสถานีเสริมในพื้นที่ที่โครงข่ายหลักครอบคลุมไม่ทั่ว และเสนอให้แจกคูปองรายอำเภอใน 21 จังหวัดที่เหลือในอำเภอที่โครงข่ายมีความพร้อมก่อน

ทั้งนี้ กสทช.เผยแจกคูปองทีวีดิจิตอลล็อตแรกเต็มพื้นที่ 21 จังหวัด คือ ในวันที่ 10 ต.ค.57 ขณะที่บางอำเภอในล็อตหลังสัญญาณถึงแล้ว โดยมักซ์ทั้ง 4 ราย เสนอให้ทยอยแจกคูปองในอำเภอที่สัญญาณครอบคลุมแล้ว 80% ก่อน พร้อมเตรียมทำแผนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ

 

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (วันที่ 16 ก.ย. 2557) สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ประกอบการให้บริการโครงข่ายดิจิตอลทีวีทั้ง 4 ราย (5 โครงข่าย) เข้าหารือถึงแนวทางการดำเนินการแจกคูปองสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสำนักงาน กสทช. ตามพื้นที่ที่โครงข่ายครอบคลุมไปถึงว่า ในล็อตแรกสำนักงาน กสทช. จะแจกคูปองใน 21 จังหวัดที่มีสัญญาณครอบคลุมตั้งแต่ 80%  ส่วนในล็อตที่ 2 อีก 21 จังหวัดที่สัญญาณยังครอบคลุมไม่ถึงนั้น ผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิตอลทีวีทั้ง 5 โครงข่าย เสนอให้การแจกคูปองในล็อตที่ 2 แจกคูปองในระดับอำเภอที่มีสัญญาณครอบคลุมก่อน พร้อมรับจะช่วยติดตั้งสถานีเสริมในพื้นที่ที่โครงข่ายหลักครอบคลุมไม่ทั่งถึง เพื่อให้สัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมให้ได้ถึง 80% ของพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการโครงข่ายทุกรายจะทำข้อมูลส่วนของพื้นที่ครอบคลุมในระดับอำเภอนี้ส่งให้กับสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ ในจังหวัดที่ขณะนี้มีความครอบคลุมของสัญญาณราว 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ อาทิ อุบลราชธานี ลำพูน พิจิตร สุราษฎร์ธานี หากมีการติดตั้งสถานีเสริม คาดว่าสัญญาณจะครอบคลุมพื้นที่ 80% ของจังหวัดได้

 

ซึ่งกรณีการแจกคูปองในพื้นที่ระดับอำเภอจะมีปัญหาหากไม่ทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ แต่สำนักงาน กสทช. จะทำการขอความร่วมมือจากฟรีทีวีทั้ง 24 ช่อง รวมถึงช่องสาธารณะ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องพื้นที่การแจกคูปองว่าอำเภอไหนที่มีการปรับสัญญาณให้ครอบคลุมแล้ว และจะแจกจ่ายคูปองได้ รวมถึงวิธีการใช้คูปองให้ประชาชนรับทราบด้วย สำหรับความคืบเรื่องการติดตั้งสถานีฐาน ทราบจากไทยพีบีเอส และช่อง 5 ว่า การติดตั้งสถานีฐานทั้ง 39 สถานี ที่เดิมกำหนดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย. 2558 นั้นคาดว่าจะติดตั้งเสร็จสิ้นก่อนกำหนดในเดือน ก.พ. 2558 ซึ่งหากติดตั้งสถานีฐานหลักทั้ง 39 สถานีฐานแล้วเสร็จจะครอบคลุมจำนวนครัวเรือน 80% ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ ในส่วนของ อสมท ขณะนี้ติดขัดปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าจะดำเนินการได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้

 

นอกจากนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และกองทัพบก ได้รายงานเพิ่มเติมว่า สามารถติดตั้งสถานีฐานครบทั้ง 39 สถานีทั่วประเทศได้แล้วเสร็จในเดือนมี.ค.58 ส่วน บมจ.อสมท และกรมประชาสัมพันธ์ได้แจ้งว่าอาจแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย-พ.ค.58 

Share this Article: