ผู้ใช้เน็ตควรรู้! ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทบกับเราอย่างไร

เป็นประเด็นที่ผู้ใช้เน็ตควรรู้ กับรายละเอียด ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่มีการดักฟัง โดยอ้างเหตุผล เพื่อความมั่นคง อันนี้จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราอย่างไร น่าติดตาม

อ่านข่าวจาก Blognone โดยคุณ lew

โดยวันนี้ คณะรัฐมนตรีเพิ่งผ่านเห็นชอบหลักการกฎหมาย 8 ฉบับเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจากทั้ง 8 ฉบับ มีเรื่องที่น่าสนใจคือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เห็นชื่อแบบนี้แล้ว หวั่นๆกับเสรีภาพของเราซะแล้ว

อ่านข้อมูลจาก Blognone ประกอบ สรุปสั้นๆคือ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขอ Hilight ตรงที่ "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์" มีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปคือการสั่งการหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ยับยั้งปัญหา และตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหนังสือมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ โดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 3 อย่าง

- ขอข้อมูล เอกสาร หรือเรียกบุคคลมาให้การ (ใครทำอะไรบนโลกไซเบอร์ มีสิทธิถูกร้องขอให้แสดงข้อมูล หลักฐาน หรือเรียกตัวไปพบ

- ส่งหนังสือสั่งหน่วยงานรัฐและเอกชน

- ดักฟังข้อมูลทุกรูปแบบ ทั้งไปรษณีย์ปกติ ไปจนถึงเครื่องมือสื่อสาร

 

ข้อสุดท้าย น่าสะพรึงมากๆ "ดังฟังข้อมูลทุกรูปแบบ" เพราะทุกอย่างมีสิทธิ กระทบความมั่นคง

อ่านรายละเอียดตามภาพครับ

ที่มา ThaiNetizen

Share this Article: