ผู้ประกอบการดิจิตอลทีวียื่นหนังสือ กสท.ขอให้ยืนยันมติ 3 ก.พ. กรณีช่อง 3 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ จันทร์ 1 ก.ย.57 อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ กสทช. กรณีที่ช่อง 3 แอนาล็อกยืนยันไม่นำช่อง 3 ไปออกอากาศคู่ขนานในช่องดิจิตอลทีวี

 

 

ล่าสุด..จันทร์ 1 ก.ย.57 อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ พ.อดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์(กสท.) สุภิญญา กลางณรงค์ และ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกสทช. เรื่องขอให้ กสท.ยืนยันบังคับใช้มติ วันที่ 3 ก.พ. อย่างเคร่งครัด จากกรณีที่ช่อง 3 แอนาล็อกยืนยันไม่นำช่อง 3 ไปออกอากาศคู่ขนานในช่องดิจิตอลทีวี เพราะอาจจะทำให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลสะดุดลงได้ และยังอาจทำให้เกิดปัญหาฟ้องร้องจนทำให้ กสท.ยินยอมผ่อนผันเพื่อบรรเทาผลกระทบไปแล้ว จนทำให้เกิดการแข่งขันที่ยังไม่เท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมนี้ตามที่กสท.ตั้งเป้าหมายไว้ รายละเอียดทั้งหมดตามหนังสือที่แนบมา

 

****หนังสือฉบับเต็มมีทั้งหมด 4 หน้า ภาพเป็นเพียงบางส่วน หน้าที่ 1 

 

Share this Article: