ผู้ประกอบการกล่องฯ ยื่นข้อเสนอ กสทช. เร่งหนุนเข้าถึงดิจิตอลทีวีให้ครบ 22 ล้านครัวเรือน

ผู้ประกอบการกล่องดิจิตอลทีวี เดินหน้ายื่นข้อเสนอ กสทช. ต้องเร่งสนับสนุนประชาชนเข้าถึงดิจิตอลทีวีให้ครบ 22 ล้านครัวเรือน

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) กล่าวว่า หลังจากได้รับหนังสือข้อเสนอต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จากชมรมผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2559ที่ผ่านมา และได้มีการประชุมหารือความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในโครงการดังกล่าวร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้ประกอบการจากชมรมฯ 

 

โดยตัวแทนชมรมฯ เสนอว่า กสทช. ควรกระตุ้นให้ภาคประชาชนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงระบบที่จะเกิดขึ้น รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงโดยงบประชาสัมพันธ์ในโครงการนี้ควรแล้วเสร็จในม.ค. 2559 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใช้กฎมัสต์ แครี่ (must carry) ดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน สำหรับแพลตฟอร์มอื่นให้สิ้นสุดลงภายในปีนี้ และควรกำหนดแผนการแจกสิทธิ์โครงการสนับสนุนให้แก่ครัวเรือนผู้รับชมโทรทัศน์ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โดยเร็ว ต่อเนื่องจากแผนการแจกคูปองที่จะยุติรอบสุดท้ายสิ้นในเดือนนี้ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการใช้คูปอง จนกว่าจะถึงระยะเวลายุติอนาล็อก 

 

อีกทั้ง กสทช. ควรรวบรวมรายชื่อครัวเรือรายได้น้อย องค์กร มูลนิธิสาธารณะประโยชน์ต่อชาติ ศาสนาและสังคม ให้มีโอกาสเข้าถึงระบบดิจิตอลทีวีโดยไม่มีผลกระทบหรือต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้วยการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนกล่องดิจิตอลทีวีโดยตรง รวมทั้งให้จัดตั้งชุดทำงานเพื่อผลักดันการแจกคูปองให้ครบ 22 ล้านครัวเรือน

 

"ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีโฟกัสกรุ๊ป เพื่อหาข้อเสนอต่อแนวทางการสนับสนุนประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงสิทธิการเปลี่ยนผ่านอุปกรณ์เพื่อการรับชมดิจิตอลทีวี ซึ่งขณะนี้สำนักงานแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการหาข้อสรุปเรื่องกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์และวิธีการที่จะแจก ก่อนเสนอกรรมการ กสทช. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ปัญหาและข้อเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในวันที่ 29 ม.ค.นี้ พร้อมทั้งมีการแถลงความคืบหน้าของคณะทำงาน" สุภิญญา กล่าว

 

Share this Article: