ผู้บริหารทรู รับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2015/2016‏

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดย  ไพบูลย์ นลินทรางกูร (ซ้าย) นายกสมาคมฯ มอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2015/2016  ซึ่งจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 7 ในประเภท Best CFO ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี แก่  นพปฎล เดชอุดม (ขวา) รองประธานคณะผู้บริหาร ด้านพัฒนาองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกลุ่มทรูที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สามารถนำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับจากการเสนอชื่อและให้คะแนนโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน

Share this Article: