ผังรายการช่อง 3 ฉลุย ออกคู่ขนานช่อง 33HD

ผู้แทน บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด และ บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด เข้ายื่นผังรายการสำหรับออกอากาศคู่ขนานต่อ สำนักงาน กสทช.เพื่อเข้าเป็นวาระในที่ประชุมกรรมการ กสท.นัดพิเศษ พิจารณาในเวลา 17.00 น. 

แหล่งข่าวเอดีเอสแอลไทยแลนด์รายงาน เมื่อวันที่ 10 ต.ค.57 เวลา 10.00 น. ผู้แทน บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด และ บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด เข้ายื่นผังรายการสำหรับออกอากาศคู่ขนานต่อ สำนักงาน กสทช.เพื่อเข้าเป็นวาระในที่ประชุมกรรมการ กสท.นัดพิเศษ พิจารณาในเวลา 17.00 น. โดยมี พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกสท. และกรรมการอีก 3 คน คือ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ,ธวัชชัย จิตรภาษนันท์  และสุภิญญา กลางณรงค์ ร่วมพิจารณา ส่วนพ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ติดภาระกิจต่างจังหวัด หลังจากประชุมเสร็จสิ้นใช้เวลา 1 ชม. มติที่ประชุม 3 เสียง อนุมัติให้ผังรายการช่อง 3 เพื่อออกคู่ขนานในช่องดิจิตอลทีวี 33 เอชดี ขณะที่ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ งดออกเสียง
 
 
 
สุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวว่า มติที่ประชุมอนุมัติผังรายการของช่อง 3 แล้ว ตามรายละเอียดที่สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบและเสนอเข้ามา ซึ่งมีสัดส่วนของเนื้อหาข่าวที่ 35% เป็นไปตามเงื่อนไขของกสทช.ที่ช่องรายการประเภทวาไรตี้ ต้องมีเนื้อหาข่าวและสาระ 25% ซึ่งการยื่นผังรายการครั้งนี้ เป็นการยื่นผังรายการประจำปี 2557 ซึ่งจะใช้ในปีนี้เท่านั้น ต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนผังรายการ ช่อง 3 ก็อาจทำได้ ทั้งนี้การปรับผังรายการดังกล่าวจะต้องมีรายการเหมือนช่อง 3 อนาล็อกเดิม 100%
 
 
สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด กล่าวว่า หลังจากรับทราบมติ กสท.แล้ว บริษัทจะดำเนินการปรับผังรายการในช่องดิจิตอล 33เอชดี ภายในวันที่ 10 ต.ค.57 ก่อนเวลา 24.00 น.ทันที การเปลี่ยนผ่านไปดิจิตอลทีวีถือว่าทุกฝ่าย วิน-วิน ซึ่งอาจมีผลกระทบบ้าง ส่วนคดีความที่ยังคงค้างรอการพิจารณาอยู่นั้น หากพิจารณาแล้วไม่มีอะไร ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้
 
ด้าน ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จะให้สำนักงานทำหนังสือแจงรายละเอียดของมติ กสท.ไปยังศาลปกครองทันที 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)วันนี้ (10 ตุลาคม 2557) ดังนี้

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบผังรายการหลักประจำปี 2557 ช่อง 33 HD ตามที่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินเสนอมา โดยเป็นการนำช่องรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระบบแอนะล็อกมาออกอากาศแบบคู่ขนานในช่องดิจิตอลทีวีหมายเลข 33HD เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  

ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. มอบให้สำนักงาน กสทช.ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวแก่ ศาลปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1561/2557 บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3 แอนะล็อก) และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง 3 ดิจิตอล) และให้สำนักงานฯ กำกับดูแลตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขในการอนุญาตก่อนออกอากาศต่อไป 

 
Share this Article: