ผลสำรวจจาก RedHat เผยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคลาวด์, คอนเทนเนอร์, ลินุกซ์ และ OpenStack

การสำรวจลูกค้าของ Redhat จำนวน 115 รายทั้งที่อยู่ในกลุ่ม Fortune 500 หรือธุรกิจขนาดเล็ก จัดลำดับความสำคัญด้านเทคโนโลยีในปีนี้คำตอบที่ Redhat ได้รับซึ่งนับเป็นแนวโน้มสำคัญ คือ งบประมาณเพิ่มขึ้น, การนำ Linux มาช้ากขึ้น การใช้เทคโนโลยีผสมระหว่าง Private Cloud, HyBird OpenStack มาแรง และคอนเทนเนอร์ได้รับความสนใจมากขึ้น

งบประมาณเป็นเรื่องที่พูดถึงมากเมื่อเริ่มปีใหม่ของการทำงาน โดยผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 84% มีมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับงบประมาณปีนี้  40% วางแผนเพิ่มงบประมาณ  และ 44% คาดหวังว่างบประมาณจะยังคงเท่าเดิม  ผู้ตอบแบบสำรวจวางแผนริเริ่มโครงการด้านไอทีที่สำคัญหลายโครงการในปีนี้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

•       โมบิลิตี้ (และโมบายล์แอพ) (69%)

•       บิ๊กดาต้า (68%)

•       การดึงดูดลูกค้าไว้กับองค์กร (53%)

•       ไพรเวท คลาวด์ คอมพิวติ้ง (46%)

•       DevOps (45%)

ผู้ตอบแบบสำรวจยังมั่นใจว่าการใช้ลินุกซ์จะเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดย 59% วางแผนที่จะใช้ลินุกซ์กับแอพพลิเคชั่นและบริการใหม่ๆ หรือการใช้งานที่ยังไม่แล้วเสร็จ  และ 41% กำลังวางแผนการโยกย้ายไปใช้ลินุกซ์ (26% กำลังวางแผนย้ายจากวินโดว์ไปยังลินุกซ์, 15% กำลังวางแผนย้ายจาก UNIX ไปยังลินุกซ์)

พอล คอไมเออร์ ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรดแฮท เคยตั้งข้อสังเกตว่า กลยุทธ์คลาวด์ขององค์กร "น่าจะเป็นการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดขององค์กรต่างๆ ในทศวรรษนี้"  ในขณะที่คลาวด์กำลังจะเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อย่างจริงจังอย่างแน่นอนแล้ว ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 32% ให้ข้อมูลว่าองค์กรของพวกเขายังอยู่ในขั้นพิจารณาใช้กลยุทธ์คลาวด์ในปีนี้  ผู้ตอบแบบสำรวจที่องค์กรของพวกเขาได้ย้ายไปยังคลาวด์เรียบร้อยแล้ว ได้ระบุกลยุทธ์การใช้คลาวด์ขององค์กรไว้ดังนี้

 

•       ไพรเวท คลาวด์ (27%)

•       ไฮบริด คลาวด์ (26%)

•       พับลิค คลาวด์ (15%)

 

เมื่อถามถึงประโยชน์สูงสุดของคลาวด์ คอมพิวติ้ง ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า ประหยัดค่าใช้จ่าย (59%) ตามด้วยความสามารถในการปรับขยายการทำงานได้ (55%), การเข้าใช้งานได้สะดวก (รวมถึงการใช้งานแบบโมบิลิตี้และความต่อเนื่องทางธุรกิจ) (53%), ความเร็วในการใช้งาน (50%) และความสามารถในการแทนที่เทคโนโลยีที่เป็นระบบปิดที่ใช้ๆ กันมา (48%)  การสำรวจยังเผยให้เห็นความท้าทายสำคัญบางประการของเทคโนโลยีคลาวด์ในปีนี้ คือ ความท้าทายด้านความปลอดภัย (57%), การทำงานร่วมกันของคลาวด์ (31%), การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (30%), ความสามารถในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (29%), การเคลื่อนย้ายข้อมูลบนคลาวด์ (27%) และการกำกับดูแล/การที่แผนกไอทีไม่สามารถควบคุมการใช้งานด้านไอทีได้ (27%)

 

เมื่อพูดถึง OpenStack ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คลาวด์คอมพิวติ้งที่เป็นโอเพ่นซอร์ส ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่วางแผนที่จะใช้ต่อไปหรือลงทุนใน OpenStack ในปีนี้  ประโยชน์สูงสุดของ OpenStack ที่ผู้ตอบแบบสำรวจมองเห็นคือความเป็นอัตโนมัติที่ดีเยี่ยม (18%), มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและธุรกิจ (17%) และค่าใช้จ่ายที่ลดลง (15%) 

 

ในขณะที่ลินุกซ์ คอนเทนเนอร์ กำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างแอพพลิเคชั่น การจัดส่ง การใช้งานและการสร้างกรณีตัวอย่าง  ข้อมูลจากการสำรวจพบว่ายังมีองค์กรขนาดใหญ่ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ผู้ตอบแบบสำรวจ 13% ใช้คอนเทนเนอร์ในการพัฒนาและทดสอบสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ และ 20% กำลังประเมินคอนเทนเนอร์เพื่อใช้งานในอนาคต  ประโยชน์สูงสุดของคอนเทนเนอร์ที่ผู้ตอบแบบสำรวจให้ข้อมูลไว้คือ ความสามารถในการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้เร็วขึ้น (54%), ใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น (40%), มีความคล่องตัวในการพัฒนาและทดสอบ (31%) และช่วยรวมการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน (25%)

Share this Article: