ผลวิจัยใหม่ เผยพบคลื่น Wi-Fi นำมาใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อใช้เฝ้าระวังได้

มีผลวิจัยฉบับใหม่พบว่า ข้อมูลที่หลงเหลือ หรือ Discarded Data จากการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi สามารถนำมาใช้ในระบบเฝ้าระวังได้


สิ่งที่่เราเห็นนี้ คล้ายกับการมองภาพจากการเอ็กซเรย์ ซึ่งเป็นในลักษณะ Comic Books หรือภาพสีสันแบบหนังสือ Comic โดยผลวิจัยแสดงความเป็นไปได้ที่คลื่น Wi-Fi จะถูกนำมาใช้ในการเฝ้าระวังตรวจจับการเคลื่อนไหว เพราะสัญญาณ Wi-FI สามารถทะลุทะลวงกำแพงได้

นักวิจัยในเดนมาร์ก ค้นพบว่า มีวิธีในการตรวจจับบุคคลที่อยู่ในระยะรัศมีของสัญญาณ Wireless Network โดยใช้ “discarded data” หรือข้อมูลที่หลงเหลือหลังจากปล่อยสัญญาณ Wi-Fi

วิธีการแบบนี้ สามารถใช้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ ห้องนั่งเล่น ขณะที่คุณกำลังพักผ่อน

เรามีการพูดถึง ข้อมูลที่หลงเหลืออยู่หลังถูกใช้งาน หรือ Discarded Data หากเทียบกับเรดาร์แล้ว การทำงานมีการใช้ระบบประมวลผลภาพ Wi-Fi Imaging System ในการวัดการตกกระทบของคลื่น และการสะท้อนวัตถุต่างๆ จากนั้นจึงร่างภาพหรือแผนผังจากข้อมูลนั้น ซึ่งแตกต่างจากระบบเรดาร์ เพราะ Wi- Fi ไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์เฉพาะ ตามปกติเราก็ใช้งาน Wi-Fi เกือบทุกที่

รองศาสตราจารย์ John Aasted Sørensen จาก The Technical University of Denmark (DTU) กล่าวว่า "ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน Home Security Systems ใช้งานบน Passive Infrared Sensors (PIR) ซึ่งใช้ความร้อนเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงภายในห้อง
โดยเซ็นเซอร์เหล่านี้มีการสื่อสารผ่านเซิร์ฟเวอร์ Wi-Fi

ความลับของระบบเฝ้าระวัง Wi-Fi-based Surveillance Systems มีการใช้ข้อมูลที่ถูกละทิ้งจาก Wi-Fi นำมาใช้ในการตรวจสอบว่าคลื่นวิทยุมีการเปลี่ยนแปลงหรือกระเพื่อมในบริเวณนั้น ซึ่งข้อมูลสามารถระบุทิศทางที่มาของวัตถุ เช่นโซฟาหรือทีวี ขอบคุณงานวิจัยใหม่นี้ ที่กรองการตรวจจับสิ่งที่เราไม่ต้องการ เช่น สิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ สัตว์ สิ่งมีชีวิต

โดยปกติแล้วข้อมูลที่ถูกละทิ้งจะถูกลบโดยอัตโนมัติ แต่ศาสตราจารย์กลับมองว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ข้อมูลนี้จะมีการสร้าง "Heat Map" หรือภาพแสดงความร้อน เหมือนกล้องตรวจจับความร้อน ส่งไปยังโทรศัพท์ของเจ้าของบ้านเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว ความง่ายคือใช้ระบบ Wi-Fi ในบ้านของคุณ ไม่ต้องติดตั้งเซนเซอร์พิเศษ ไม่ต้องมีชุดเตือนภัย และไม่ต้องติดตั้งใดๆ

การใช้งาน เพียงแค่ถอด PIR ออก และใช้ Wi-Fi เป็นระบบตรวจจับและเชื่อมต่อ Unit Communicating กับ Wi-Fi ที่มีราคาถูกกว่าและใช้งานง่ายกว่าระบบเฝ้าระวังทั่วไป

มีระบบเฝ้าระวัง Wi-Fi based Surveillance บางยี่ห้อในตลาดอยู่แล้ว อย่างเช่นระบบของ Aura ที่สร้างโดยใช้ Canada-based Cognitive Systems เริ่มให้บริการได้ในเดือนนี้ มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่ายที่บ้าน มีการใช้ชิปบนความถี่ตั้งแต่ 680 MHz ถึง 4 GHz รวมไปถึง Origin Wireless ที่รัฐ Maryland ใน US ก็ใช้หลักการเดียวกันในการทำงานของระบบ Indoor Positioning Systems ผ่าน Wi-Fi และ LTE

ในตลาด มีการใช้งานระบบ Wi-Fi แบบนี้ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การจำแนกความเคลื่อนไหวของคนและสัตว์เลี้ยง ความแม่นยำในการตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ท้าทายในการใช้ Wi-Fi ในการประมวลผล เช่นเดียวกับการใช้อัลกอริทึ่มของ AI และ Machine Learning จำแนก

เรามองเห็นอนาคตในการพัฒนาต่อไป เพราะเรื่องของการเฝ้าระวังกับการเตือนที่ผิดพลาด ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก

แปลและเรียบเรียงจาก Wi-Fi NOW

Share this Article: