ปี 2560 ปีแห่ง IoT ของ Bosch

ตอนนี้ ใครๆก็เข้ามาอยู่ในโลกของ IOT กับ “โลกแห่งการเชื่อมต่อ” หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็น Bosch ในโลก IoT

บ้านเรา Bosch อาจจะเป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องมือช่าง (ที่เราเห็นกันบ่อยๆ) สำหรับ IOT จาก Bosch เน้นเรื่องบ้านอัจฉริยะ ทำเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย เปิดสัญญาณเตือนภัย

กลุ่มบริษัท Bosch ให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ต (Connectivity) ในฐานะกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักขององค์กร รวมถึงเป็นประเด็นการสื่อสารหลัก และได้ใช้โอกาสนี้เปิดคอนเทนต์ฮับ “โลกแห่งการเชื่อมต่อ” (Connected World) รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวบนแพลตฟอร์มเดียว

ดร. คริสทอฟ เซเมลก้า ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของบ๊อช - ประโยชน์และความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ แพลตฟอร์มใหม่บนอินเทอร์เน็ตนี้ ออกแบบมาให้ผู้นำทางความคิด ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) รวมทั้งลูกค้าที่สนใจ เข้ามาใช้ด้วย “บ๊อช ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างโลกแห่งการเชื่อมต่อเท่านั้น แต่ยังต้องการสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันด้วย” ดร. เซเมลก้า กล่าว

“ควรต้องมีการพูดถึงประโยชน์ของโซลูชั่นส์ IoT กันมากกว่านี้ ควรเปิดให้มีการหารืออย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ไปพร้อม ๆ กับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมัน” อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ “โลกแห่งการเชื่อมต่อ” จะกลายเป็นศูนย์กลางออนไลน์สำหรับเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ IoT แพลตฟอร์มนี้จะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดจะแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของสินค้าและบริการของบ๊อช ขณะเดียวกัน ก็จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ภายนอกให้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้นำทางความคิดบนแพลตฟอร์ม “โลกแห่งการเชื่อมต่อ” นี้ นอกจากนี้ ยังจะรวบรวมเรื่องที่มีการอภิปรายหรือโพสต์ความคิดเห็นต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ด้วย

ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและธุรกิจ IoT แนบแน่นขึ้น

ในการออกแบบแพลตฟอร์ม “โลกแห่งการเชื่อมต่อ” นี้ ได้ให้ความสนใจด้านกลยุทธ์การตลาดด้านเนื้อหา (content marketing strategy) เป็นพิเศษ แนวทางการเล่าเรื่องทำให้ผู้ใช้สนใจโลก IoT ของบ๊อช ขณะเดียวกันก็นำเสนอให้เห็นภาพรวมสินค้าและการบริการของบ๊อชทั้งหมด “นับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดทำศูนย์กลางภาพรวมธุรกิจ IoT ของบ๊อชไว้ทั้งหมด โดยได้เน้นให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่เทคโนโลยีการก่อสร้างและโมบิลิตี้ ไปจนถึงอุตสาหกรรมและระบบพลังงานที่เชื่อมต่อกัน (connected energy system)" ฟลอเรียน เฟรก ผู้จัดการโครงการร่วม ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน กล่าว การตลาดด้านเนื้อหา (content marketing) ยังช่วยเบิกทางไปสู่สินค้าโดยตรงได้ด้วย เปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ (online influencers) สามารถติดต่อกับบ๊อชได้โดยตรง

“แพลตฟอร์มใหม่นี้จะช่วยให้บ๊อชสามารถสร้าง ‘ลิงก์’ เชื่อมต่อระหว่างการสื่อสารและธุรกิจ IoT ให้กระชับมากขึ้นกว่าเดิม” แคทธาริน่า ซอร์ก ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายการสื่อสารดิจิทัล กล่าว ซึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทจึงได้สร้างลิงก์เชื่อมโยงแคตตาล็อกสินค้าทั้งหมดของบริษัท ไว้กับคอนเทนต์ฮับ “โลกแห่งการเชื่อมต่อ” ผู้ที่เข้ามาใช้ระบบและลูกค้าที่สนใจ สามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับ IoT ไปจนถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัท ได้โดยง่ายเพียงไม่กี่คลิก แนวคิดของ “โลกแห่งการเชื่อมต่อ” จึงเป็นการดึงให้การสื่อสารและการพูดคุย เข้ามาใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และยังแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวไปสู่การสื่อสารดิจิทัล เข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร เปิดโลกแห่งศักยภาพใหม่ได้ที่ https://iot.bosch.com/

Share this Article: