ปี 2022 จะมี Smart Device ถึง 500 ชิ้นในบ้าน และอาจหาซื้อได้ในราคา 1 เหรียญ!

Gartner เผยผลวิจัย Smart Home Solution จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลนับจากนี้ไป

จากราคาที่ลดลงเรื่อยของอุปกรณ์ Embedded PC และตัว Sensor ต่างๆ ทำให้ระบบบ้านอัจฉริยะนี้เป็นนวัตกรรมที่จะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในทศวรรษถัดไปจากนี้ โดย Smart Device ต่างๆที่สามารถตรวจจับสภาวะต่างๆภายในบ้าน และนำข้อมูลที่ได้รับจาก  Sensor  ส่งไปประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย

โดย Gartner เชื่อว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี Internet of Things จะทำให้ราคา Smart Device สามารถลดลงต่ำที่สุดได้ถึงชิ้นละ 1 เหรียญสหรัฐเท่านั้น!

ที่มา: http://www.gartner.com/newsroom/id/2839717

 

Infographic-Monetization-of-Things

ภาพจาก: http://www.ariasystems.com/blog/internet-things-homes-2025/

Share this Article: