ปลัด ก.ไอซีที ให้การต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานของกระทรวงไอซีทีเกี่ยวกับนโยบายด้าน ICT และการจัดทำแผนแม่บท ICT Master Plan

 

 

เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานต้อนรับ ลีตู้ บัวปาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานของกระทรวงไอซีทีเกี่ยวกับนโยบายด้าน ICT และการจัดทำแผนแม่บท ICT Master Plan เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

Share this Article: