ปลัดก.ไอซีที บรรยายพิเศษ "วิสัยทัศน์และนโยบาย ICT สู่เศรษฐกิจดิจิทัล" ในสัมมนา Thailand Cisco Connect 2014

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) บรรยายหัวข้อ "วิสัยทัศน์และนโยบาย ICT สู่เศรษฐกิจดิจิทัล" ในงานสัมมนา Thailand Cisco Connect 2014 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

 

 

เมธินี  เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายหัวข้อ "วิสัยทัศน์และนโยบาย ICT สู่เศรษฐกิจดิจิทัล" ในงานสัมมนา Thailand Cisco Connect 2014 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ทั้งนี้ เนื้อหาในการบรรยายได้กล่าวถึงนโยบาย "เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy " ที่กำลังจะเกิดขึ้น และสถานภาพความพร้อมด้าน ICT ของประเทศไทยในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในงานสัมมนากว่า 400 คน

Share this Article: