ปลอดภัยไว้ก่อน! ลอยกระทง ปล่อยโคมลอย เครื่องบินหลบ ปรับเวลา ยกเลิกเที่ยวบิน 5 - 7 พฤศจิกายนนี้

ในช่วงเทศกาลลอยกระทง สิ่งที่คู่กันก็คือ การปล่อยโคมลอย ซึ่งในบางพื้นที่ ในบางเส้นทาง ในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ก็มีบางสายการบินที่ยกเลิกเที่ยวบิน เพือความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ วางแผนการเดินทางดีๆนะครับ

สำหรับ AirAsia ได้ประกาศผ่าน Facebook AirAsiaThailand ปรับตารางบางเที่ยวบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 5-7 พฤศจิกายนนี้ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ในวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่ เที่ยวบิน

- FD 3439 เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
- FD 3440 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
- FD 3443 เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
- FD 3444 เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
- FD 3425 เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
- FD 3426 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
- FD 3427 เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
- FD 3428 เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
- FD 3429 เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
- FD 3430 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ เชียงใหม่ - ภูเก็ต ในวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่ เที่ยวบิน

- FD 3167 เส้นทางเชียงใหม่ – ภูเก็ต
- FD 3168 เส้นทางภูเก็ต - เชียงใหม่

ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ เชียงใหม่ - กระบี่ ในวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่ เที่ยวบิน

- FD 3074 เส้นทางเชียงใหม่ – กระบี่
- FD 3075 เส้นทางกระบี่ - เชียงใหม่

ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - เชียงราย ในวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่ เที่ยวบิน

- FD 3205 เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย
- FD 3206 เส้นทางเชียงราย – กรุงเทพฯ
- FD 3209 เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย
- FD 3210 เส้นทางเชียงราย - กรุงเทพ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือรับทางเลือกในการเดินทางที่เหมาะสมได้ที่ AirAsia Call Center โทร. 0-2515-9999

ส่วน Nok Airlines นั้น แนะนำให้เผื่อเวลาเดินทางเพราะรถติด และมีการปรับ + ยกเลิกบางเที่ยวบิน

Thai Smile ไปออกบูธที่งาน Commart (ไม่ได้เกี่ยวกับโคมลอย ฮา)

อันนี้ Thai Smile ปรับเวลาและยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวบิน

เหตุผลของสายการบินคือ เพื่อความปลอดภัย และการปิดเปิดท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในช่วงวันลอยกระทงนั่นเอง

การบินไทย หรือ Thai Airways ก็มีการเปลี่ยนแปลงเวลาและยกเลิกเที่ยวบินเช่นกัน

ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจาก Social Media ของสายการบิน และวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับ

Share this Article: