ประธาน กสท. เผย 18 ข้อความเหตุประชุมล่ม! แถลงผ่านทวีต @DrNateeDigital

ต่อเนื่อง..กสท.เหลว ประชุมนัดพิเศษล่ม ขณะที่ "สุภิญญา" ยันทางออกช่อง 3 อะนาล็อก แหล่งข่าวรายงานว่า จากกรณีที่คณะกรรมการ กสท. 3 คน ได้ออกมาแถลงจุดยืนเกี่ยวกับประเด็นความเห็นในการออกอากาศระบบอะนาล็อกของช่อง 3 เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 5 ก.ย.57 ที่ผ่านมา..

 

หลังจาก สุภิญญา ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ @supinya เมื่อเวลาประมาณ 16.15 น. ว่า ข่าวด่วน การประชุมล่ม เพราะกรรมการไม่ครบ 5 เหลือ 3 คน แต่ กสท. 3 คน จะลงไปแถลงจุดยืนกับสื่อแทน กรณีช่อง 3 เวลา 16.30 น. ห้องสื่อ ชั้น 2 กสทช.

 

ต่อมาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 ก.ย.57 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. ก็ได้ทวีตข้อความผ่าน @DrNateeDigital จำนวน 18 ข้อความ ดังนี้ 

 

1. ตามที่ได้มีการเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชนว่า การประชุม กสท. นัดพิเศษ เมื่อ 5 ก.ย. 57 ล่ม สาเหตุเนื่องจากผมไม่เข้าร่วมประชุม 

 

2. ผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่มีการกำหนดให้มีการประชุม กสท. นัดพิเศษ เมื่อ 5 ก.ย.57 ตั้งแต่ต้น จึงไม่มีการประชุม กสท. ล่ม 

 

3. สาเหตุสำคัญเกิดจากมีการร้องขอจาก กสท. บางท่าน เพื่อให้มีการหารือนอกรอบของคณะกรรมการ กสท. ในวันเวลาดังกล่าว 

 

4. ซึ่งผมก็ได้เชิญ กสท. ให้มีการพูดคุย หารือนอกรอบ ใน 5 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น.ที่ห้องทำงานของประธาน กสท. 

 

5. การดำเนินการมิได้มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการ ต่างจากการกำหนดการประชุม กสท. ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบ

 

6. ต้องแจ้งกำหนดการล่วงหน้า มีการกำหนดประเด็น หัวข้อ ในลักษณะของการประชุม กสท. เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 

7. เรื่องที่จะทำการพูดคุย หารือนอกรอบ ก็เป็นเรื่องที่มีการบรรจุในวาระการประชุมปกติ กสท. ในวันจันทร์ที่ 8 ก.ย. 57 อยู่แล้ว 

 

8. นอกจากนี้ กสท. เพิ่งเชิญผู้ประกอบการช่องดิจิตอลมารับฟังความคิดเห็นเมื่อ 3 ก.ย. โดยสรุปให้ช่อง 3 ยื่นข้อเสนอต่อ กสท. 

 

9. ดังนั้นจึงไม่มีเหตุที่จะเร่งรวบรัด ประชุม กสท. นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้ในทันที โดยยังไม่มีข้อเสนอดังกล่าว 

 

10. การนัดหารือ ดังกล่าว จึงมิได้ถือว่าเป็นการนัดประชุม กสท. ส่วนที่มี กสท. บางท่านได้ส่งข้อความผ่าน Social Media... 

 

11. ว่าวันเวลาดังกล่าวเป็นการประชุม กสท. นัดพิเศษ จึงถือเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกรรมการท่านนั้นเป็นการส่วนตัว

 

12. ในขณะเดียวกัน ได้มีการแอบอ้างชื่อผม แจ้งสื่อมวลชนว่ามีการประชุม กสท. นัดพิเศษ พร้อมทั้งนัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

 

13. ผมได้ตรวจสอบจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำให้ทราบว่าเป็นการดำเนินการโดย กสท. และผู้บริหาร สนง.กสทช. บางท่าน 

 

14. ผมได้แจ้งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนง.กสทช. โดยทันที ถึงข้อเท็จจริง แต่ก็ไม่มีการแก้ไขข่าวสารให้เป็นที่ถูกต้องแต่ประการใด 

 

15. ผมคิดว่าการดำเนินการดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่รวบรัด และอาจสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสื่อมวลชน และสังคม 

 

16. อันอาจก่อให้เกิดประเด็นข้อกฎหมายในภายหลัง ได้ว่า กสท. มีเจตนาจัดประชุมเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝงบางประการ 

 

17. ดังนั้น ในฐานะประธาน กสท. ผมจึงไม่เข้าร่วมหารือนอกรอบ โดยได้มีการแจ้งต่อ สนง. เพื่อให้แจ้ง กสท. ทุกท่านล่วงหน้า 

 

18. ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสื่อมวลชนและสังคม และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ กสท. โดยรวม ครับ 

 

Share this Article: