4G ใกล้ประมูลแล้ว!! คลื่น 1800 MHz เอกชนติงราคาตั้งต้นประมูลแพง

กสทช. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz หรือ ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในส่วนภาคกลางที่กรุงเทพฯ 

สำหรับประเด็นที่ทำการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 1.ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูล  2.วิธีการอนุญาต ความเหมาะสมของการใช้วิธีการประมูล ความเหมาะสมของกฎการประมูล ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนำมาอนุญาตให้ใช้ 3.ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แยกเป็น 13,920 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต และ 19,890 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต  4.กระบวนการอนุญาต 5.สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 6.มาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 


นฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค  กล่าวว่า  บริษัทสนับสนุนการประมูล 4จี ส่วนเรื่องการกำหนดราคาตั้งต้นการประมูลถือว่าเป็นราคาที่สูงมาก ขณะที่สภาพเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังแย่  ส่วนประเด็นที่กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมประมูลเท่ากับหรือน้อยกว่า ดีแทคข้อเสนอให้ กสทช.ควรจะกลับไปใช้ราคาเริ่มต้นที่คิดจากมูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง 70% ไม่ว่าจะมีผู้เข้าประมูลเท่าไร

 

อีกทั้งต้องการให้ กสทช.นำคลื่นความถี่หลายๆ คลื่น มาประมูลในครั้งเดียวกัน และอยากเสนอให้ข้อกำหนด กสทช.ควรมีความยืดหยุ่นเป็นใบละ 5 MHz จำนวน 6 ใบ รวมเป็นจำนวน  30 MHz ซึ่งจะมีผู้ประกอบการชนะการประมูลเพียง 2 ราย หรือมากกว่าได้ น่าจะมีประโยชน์มากกว่า และทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ด้วย

 

สุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ขอเสนอเงื่อนไขเรื่องการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ให้ครอบคลุม 70% ภายใน 8 ปี จากเดิมที่กสทช.ระบุเงื่อนไขว่าจะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ 40% ภายใน 4 ปี  ส่วนเงื่อนไขการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่ไม่เกิน 60 MHz นั้น อยากให้แยกเงื่อนไขดังกล่าว ออกเป็นร่างประกาศการถือครองคลื่นความถี่โทรคมนาคม โดยไม่นำมารวมในเงื่อนไขของการประมูล 4G

 

กนกพร คุณชัยเจริญกุล ตัวแทนจาก บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในเครือ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หากเปรียบเทียบประเทศในแถบอาเซียนด้วยกันอย่างสิงคโปร์ ซึ่งมีการจัดการประมูลคลื่น 1800 MHz ไปเมื่อปี 2553 โดยให้อายุใบอนุญาต 13 ปี คิดอัตราราคาตั้งต้นไว้ที่ 465 ล้านบาทต่อ 2.5 MHz เมื่อคำนวณราคาต่อหน่วยต่อราคาตั้งต้นที่ กสทช.กำหนดไว้ พบว่า ราคาของประเทศไทยสูงกว่าถึง  7.6 เท่า ในขณะที่ GDP ของสิงคโปร์สูงกว่าไทยถึง เท่า ซึ่งการตั้งราคาดังกล่าวถือว่าสวนทางกันอย่างเห็นได้ชัดเจน


 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า  กรณีการเพิ่มจำนวนคลื่นความถี่อีก 5 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค  ไม่ได้มีการใช้งานแล้วนั้น ขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไขสัญญาสัมปทาน

 

โดย กสทช.ต้องการให้ บมจ.กสท นั้น ส่งหนังสือการคืนคลื่นที่แก้ไขสัญญาสัมปทานอย่างเป็นทางการมาก่อนวันที่ 25 ก.ย.58 เนื่องจากต้องให้เวลาผู้ประกอบการพิจารณาและ กสทช. ต้องมีการจัดทำเอกสาร ส่วนกรอบเวลาการประมูลคลื่น 1800 MHz กำหนดไว้แล้วในวันที่ 11 พ.ย.58 ส่วนการประมูลคลื่นย่าน 900 MHz ยังไม่ได้สรุปอย่างชัดเจนว่าจะประมูลในวันเดียวกันหรือไม่ โดยจะรอให้การประชาพิจารณ์คลื่น 900 MHz ก่อน อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่ได้รับในครั้งนี้ สำนักงานจะนำไปรวบรวมกับความคิดเพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม :กสทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในส่วนกลาง จ.กรุงเทพฯ  https://t.co/7NGuVr6wHF

Share this Article: