บอร์ด CAT เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ณ CAT Tower

CAT นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมการทำงานของ Network Operation Center (NOC) และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 
พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมการทำงานของ Network Operation Center (NOC) ศูนย์ปฏิบัติการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของ CAT และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Thailand Internet Exchange : THIX) ณ อาคาร CAT Tower
Share this Article: