บอร์ดแคท เตรียมรื้อสัญญาเอฟทีทีเอกซ์ 4,000 ล้านบาทอีกรอบ

บอร์ด CAT Telecom เตรียมรื้อสัญญาเอฟทีทีเอกซ์ 4,000 ล้านบาทอีกรอบ หวังเรื่องจบในรัฐบาลชุดนี้

วิโรจน์ โตเจริญวานิช รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT telecom เปิดเผยว่า คณะกรรมการ มีนโยบายตรวจสอบโครงการวางระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ (เอฟทีทีเอ็กซ์) มูลค่า 4,000 ล้านบาทในเชิงลึก หลังจากที่ผ่านมาสัญญาที่ ทำกับเอกชนเป็นสัญญาที่ทำให้บมจ.กสท เสียเปรียบอย่างมาก โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์ จะประชุมและเรียกดูรายละเอียดโครงการในวันที่ 4 พ.ย. 57 นี้ 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีทั้งหมด 12 สัญญา โดยสัญญาเดิมเป็นแบบอัตราเหมาจ่ายแม้ว่า บมจ.กสท อาจใช้งานโครงข่ายเพียง 20-40% เท่านั้น และสัญญาเดิมยังระบุว่า หากพื้นที่ใดที่ใช้งานเกิน50% ก็จะปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นให้ตามความเหมาะสมและตามตกลงกัน ส่งผลให้บมจ.กสท เสียเปรียบคู่สัญญาอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ได้เรียกเอกชนมาเจรจาเพื่อกำหนดทำสัญญาใหม่ในลักษณะเช่าซื้อ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาจะต้องโอนอุปกรณ์ทั้งหมดให้บมจ.กสท รวมทั้งขอปรับอัตราค่าเช่า โดยจะจ่ายค่าเช่าในอัตรา 50% หรือตามที่มีการใช้งานจริง ซึ่งการทำสัญญาแบบใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อปี 2556 แต่ถูกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที สั่งให้กลับไปทบทวนใหม่ และยังไม่คืบหน้าจนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาล 

"บอร์ดต้องการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้จบ ซึ่งการเจรจากับเอกชนก่อนหน้ามีทั้งจ่ายเงินชดเชย และการขยายสัญญาจาก 5 ปี เป็น 7 ปี แต่ทั้งนี้ ต้องเสนอบอร์ดพิจารณาใหม่ เพราะรูปแบบเดิม ในลักษณะเช่าใช้อาจไม่สอดคล้องกับยุคที่บริการบรอดแบนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) อยู่ในช่วงขาลง" วิโรจน์กล่าว

สำหรับโครงการเอฟทีทีเอ็กซ์ เคยลงนามในสัญญาเมื่อปี 2553 เป็นสัญญาระยะเวลา 1-3 ปี คิดเป็นมูลค่าการเช่ารวม 3,495 ล้านบาท แบ่งเป็นพื้นที่ จ.ชลบุรี ให้เช่าโดยกิจการร่วมค้าเอ็มเอสที จ.ระยอง โดยบริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ.เชียงใหม่และโคราช โดยบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น จ.ภูเก็ต จ.สุราษฎร์ธานี และบริษัท อินเนอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.สงขลา
 
นอกจากนี้ บอร์ดได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นฐานะทางการเงิน ปี 2558-2562 โดยประมาณการณ์รายได้ตามแผนยุทธศาตร์ ในปี  2558 มีรายได้ 5.27 หมื่นล้านบาท ปี 2559 มีรายได้ 5.17 หมื่นล้านบาท ปี 2560 รายได้ 5.15 หมื่นล้านบาท ปี 2561 มีรายได้ 5.17 หมื่นล้านบาท และ ปี 2562 จะมีรายได้อยู่ที่ 4.75 หมื่นล้านบาท
Share this Article: