บอร์ดกสท. เคาะผังรายการออนแอร์หลังครบกำหนด 30 วัน เริ่ม 13 พ.ย.นี้

บอร์ดกสท. เคาะผังรายการออนแอร์หลังครบกำหนด 30 วัน เริ่ม 13 พ.ย.นี้ ย้ำทุกช่องปฏิบัติตาม รายการ ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออกอากาศแทน รายการ คืนความสุขฯ

 

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการกสท. เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ภายหลัง 30 วัน คือในกรณีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่าง ๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันที ส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ ให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน หรือ ฟรีทีวี สลับกันเชื่อมโยงสัญญาณตามตารางการออกอากาศที่สำนักงานกำหนดให้ และในกรณีรายการ “ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่จะมาแทนรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” นั้น ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ของทุกวันศุกร์

 

             

ทั้งนี้ การออกอากาศรายการของสถานี ให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของรายการ เพื่อเป็นการปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไปตามลำดับ มติที่ประชุมจึงกำหนดระดับความเหมาะสมของรายการที่จะนำมาออกอากาศในแต่ละช่วงเวลา โดยระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย. 2559 ให้นำรายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) มาออกอากาศได้ อย่างไรก็ตาม รายการทั่วไป (ท) และรายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย

 

               

ส่วนระหว่างวันที่ 19 พ.ย. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2560 ให้ออกอากาศเพิ่มเติมได้ในรายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) มาออกอากาศได้ ส่วนรายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็ก และเยาวชน (ฉ) ให้ออกอากาศหลังจากวันที่ 21 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป อีกทั้งในการนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความอาลัย การเทิดพระเกียรติ ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดเพิ่มเติมไว้ในผังรายการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา จนถึงวันที่ 21 ม.ค. 2560นี้ และควรกำหนดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้ประชาชนส่วนมากได้รับชม

 

Share this Article: