บอร์ดกสท. อนุมัติแผนเยียวยาทรูวิชั่นส์ ออกไลเซ่นส์รับรอง 7 ช่องใหม่แทนของเดิม

บอร์ดกสท. อนุมัติแผนเยียวยาทรูวิชั่นส์ ออกไลเซ่นส์รับรอง 7 ช่องใหม่แทนของเดิม พร้อมสั่งให้แจ้งลูกค้าภายใน 30 วัน 

 

ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) นัดพิเศษ วันที่ 29 ธ.ค.2559 อนุมัติแผนเยียวยาของบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด โดยมีมติเห็นชอบให้ทรูวิชั่นส์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 7 ช่องรายการ ได้แก่ Paramount Channel HD, Warner TV, Celestial classic movies, Food Network, Fox Action Movies HD, SONY CHANNEL และ True Film HD2 เพื่อทดแทน 6 ช่องเดิมที่บริษัทได้ขอยกเลิก เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง คณะกรรมการฯ จึงมีความจำเป็นต้องประชุมเร่งด่วน 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้แจ้งเตือนลูกค้าภายใน 30 วัน และหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งเตือนดังกล่าว คณะกรรมการจะกำหนดโทษทางปกครองสูงขึ้น และเห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาและเจรจากับทรูวิชั่นส์ ในการกำหนดแผนเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น

แหล่งข่าวรายงานต่อด้วยว่า ในส่วนแผนเยียวยาที่ส่งให้ที่ประชุมกสท.พิจารณา นอกจากมีการขออนุญาต 7 ช่องใหม่แล้ว ทรูวิชั่นส์จะปรับระดับสมาชิกให้ได้รับบริการในแพ็กเกจที่สูงขึ้น 1 ระดับให้แก่สมาชิกในแพ็กเกจโกลด์, ซูเปอร์แฟมิลี่, สปอร์ตแฟมิลี่, สมาร์ทแฟมิลี่ และแฮปปี้แฟมิลี่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสมาชิกแพลทินัมจะได้รับ True Reward Points บน True Black Card เพิ่ม 1,000 คะแนน  

 

ส่วนกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะยกเลิกบริการ หรือปรับลดแพ็กเกจที่ได้ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการยุติการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO นั้น สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ และในกรณีที่มีสถานะการเป็นสมาชิกไม่ครบ 6 เดือนตามระยะเวลาที่ได้ทำความตกลงร่วมกัน รวมถึงสมาชิกที่สมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์ควบคู่กับบริการอินเตอร์เน็ตทรูออนไลน์ หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟเอช ที่ยังคงสถานะการเป็นสมาชิกไม่ครบ 12 เดือนนั้น บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าติดตั้งหรือค่าสมาชิกแรกเข้าแต่อย่างใด 

 

สำหรับสมาชิกที่ได้สมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์ โดยชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายปี หรือราย 6 เดือน และประสงค์ที่จะยกเลิกบริการก่อนกำหนด เนื่องจากการยุติการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ และบริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าตามสัดส่วนจำนวนวันที่เหลือที่ยังไม่ได้รับบริการ ทั้งนี้ การขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 28 ก.พ.2560  

Share this Article: