บลูโค้ทส่ง 2 โซลูชั่นใหม่ เสริมประสิทธิภาพระบบ IT Security

โซลูชั่นใหม่จาก Blue Coat เสริมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย เน้นป้องกันภัยคุกคามชั้นสูงแบบครบวงจรทั่วทั้งองค์กร เสริมด้วยการวิเคราะห์มัลแวร์ลดเสี่ยงเหตุร้ายที่เกตเวย์

บลูโค้ท ซิสเต็มส์ ผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีเสริมสร้างความมั่นใจทางธุรกิจ เปิดตัว 2 โซลูชั่นใหม่เสริมทัพระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร  “Blue Coat Advanced Threat Protectionเพื่อเชื่อมช่องว่างการปฏิบัติงานในแต่ละวัน พร้อมจำกัดเหตุร้าย และแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ และ “Blue Coat Content Analysis Systemเน้นการวิเคราะห์มัลแวร์ช่วยให้การป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงที่เกตเวย์อินเทอร์เน็ต

นายชาญวิทย์   อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย บริษัท บลูโค้ท ซิสเต็มส์ ผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีเสริมสร้างความมั่นใจทางธุรกิจ เปิดเผยว่า บลูโค้ท ซิสเต็มส์ เปิดตัว 2 โซลูชั่นใหม่เสริมทัพระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร คือ “Blue Coat Advanced Threat Protection เพื่อเชื่อมช่องว่างการปฏิบัติงานในแต่ละวัน พร้อมจำกัดเหตุร้าย และแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ และ “Blue Coat Content Analysis Systemเน้นการวิเคราะห์มัลแวร์ช่วยให้การป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงที่เกตเวย์อินเทอร์เน็ต

เนื่องจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพของตนในทุกฟังก์ชั่นการทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทีมรักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจผ่านแนวป้องกันความปลอดภัยของตนเข้ามาได้ พวกเขาจะต้องปรับแนวทางเพื่อจัดการภัยคุกคามขั้นสูงต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวป้องกันของระบบอย่างครบวงจร

ทั้งนี้โซลูชั่น Blue Coat Advanced Threat Protection นำเสนอระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกซึ่งจะช่วยป้องกันเครือข่ายด้วยการบล็อกภัยคุกคามที่รู้จัก การตรวจจับมัลแวร์ที่มีอยู่ในระบบและที่ไม่รู้จักในเชิงรุก การผสานรวมข้อมูลด้านภัยคุกคามระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพื่อเปลี่ยนภัยคุกคามที่ไม่รู้จักให้กลายเป็นภัยคุกคามที่สามารถตรวจจับได้ในแต่ละขั้นของวงจรการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในรูปแบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบทั้งการป้องกัน การกำจัด การกู้คืนระบบอย่างครอบคลุม และเป็นไปตามที่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standard and Technology: NIST) กำหนด

สำหรับโซลูชั่น Blue Coat Content Analysis System  มาพร้อมฟังก์ชันการวิเคราะห์มัลแวร์ช่วยให้การป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงที่เกตเวย์อินเทอร์เน็ตให้สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ Content Analysis System จะบล็อกภัยคุกคามที่รู้จัก ตลอดจนตรวจจับและวิเคราะห์ช่องโหว่ซีโร่เดย์ รวมถึงมัลแวร์ขั้นสูงต่างๆ การรวมฟังก์ชั่นการกำหนดรายชื่อแอพพลิเคชั่นที่อนุญาตให้ใช้งานได้ การสแกนมัลแวร์สำหรับภัยคุกคามที่รู้จัก รวมถึงการวิเคราะห์มัลแวร์ที่รวดเร็วเพื่อค้นหาภัยคุกคามที่ไม่รู้จักที่เกตเวย์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ระบบใหม่ยังจะช่วยเชื่อมโยงทีมรักษาความปลอดภัยต่างๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลอัจฉริยะด้านภัยคุกคามใหม่ ๆ ซึ่งครอบคลุมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในองค์กรและทั่วโลกผ่านทาง Blue Coat Global Intelligence Network ที่ประกอบด้วยลูกค้าจำนวน 15,000 รายและมีผู้ใช้กว่า 75 ล้านราย  ทั้งยังเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างการบล็อกภัยคุกคามที่รู้จักกับการตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามที่ไม่รู้จักหรือมัลแวร์ขั้นสูงได้ตลอดเวลา

Share this Article: