รัฐทุ่มเงินลงทุนราว 4 หมื่นล้านบาท เสนอครม.ทำดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ

EGA เตรียมตั้งคณะกรรมการทำงานขานรับนโยบายดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ เสนอครม.และส่งต่อบอร์ดดีอี (Digital Economy) พิจารณา โดยหม่อมอุ๋ยเผยใช้งบลงทุน 3-4 หมื่นล้านบาท 

 
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวภายในงานเสวนา "การก้าวสู่ดิจิทัล กอฟเวอร์เม้นต์ ภายในนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี" ว่า จากนโยบายการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยมติของคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ครั้งที่ 1/2558 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มี.ค.58 ที่ผ่านมา มีมติให้หน่วยงานราชการทั้งหมด ยกเว้นกระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหม ยุติการเบิกงบประมาณเพื่อจัดซื้อหรือจัดทำศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือไอดีซี ของตนเองที่ต่างคนต่างทำ เปลี่ยนมาเป็นการจัดตั้งศูนย์รวมไอซีดีทุกด้านของภาครัฐ ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชม.และสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้
 
ทั้งนี้ จะใช้วิธีเปิดให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนเข้ามาประมูล ทำให้รัฐกับเอกชนเข้ามาร่วมกันลงทุน คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในช่วง 1-2 ปีแรก ประมาณ 30,000 -40,000 ล้านบาท โดยจะมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อให้คุณภาพและราคาค่าบริการอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน มองว่าภาครัฐต้องเอาความต้องการใช้งานไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของเอกชน ซึ่งได้มอบหมายให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เป็นผู้ศึกษารายละเอียดร่วมกับผู้ให้บริการไอดีซีทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์จะแล้วเสร็จและใช้งานได้จริงภายใน 2 ปี หรือปี 2559 ซึ่งภาครัฐจะให้การสนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ  อาทิ การลดค่าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีบรอดแบนด์แห่งชาติ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ ก็จะนำไปสู่การมีเนชันแนลเกตเวย์แห่งชาติ เพื่อทำให้ช่องเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศได้รับการจัดการที่เหมาะสม มีความเป็นเอกภาพ โดยประเทศไทยต้องมีเกตเวย์ รองรับความต้องการของประเทศไม่น้อยกว่า 10 จุด เพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมหาศาล
 
ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตอนนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านดาต้าเซ็นเตอร์แล้วจำนวน 15 คน โดยมี นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เป็นประธาน และตนเองเป็นเลขานุการ พร้อมทั้งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนจากหน่วยงานความมั่นคง
ซึ่งจะนำรายชื่อคณะทำงานดังกล่าวเข้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติและส่งต่อไปยังกรรมการดีอีต่อไป หลังจากนั้นจะเริ่มขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากภาครัฐ เพื่อนำมาศึกษา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ก่อนส่งเข้ากรรมการดีอีพิจารณาต่อไป 
 
ทั้งนี้ สรอ. จะเข้าไปดูแลทั้งในส่วนของการศึกษาแพลตฟอร์มที่จะทำให้ข้อมูลที่อยู่ในไอดีซีใหม่ทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัน สร้างมาตรฐานทั้งการเก็บและการเรียกใช้งาน รวมถึงแผนการลงทุนที่เหมาะสม โดยต่อไปนี้ภาคราชการไม่จำเป็นต้องสนใจว่าจะเข้ามาจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาบุคลากรมาดูแล อีกทั้งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมที่คิดว่าเมื่อป้อนข้อมูลของตนเองเข้าไป ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานตนเองเท่านั้น ต่อไปข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของส่วนกลางและนำไปบูรณาการข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด 
Share this Article: