นั่งรถทัวร์ บขส. มี Wi-Fi ฟรี "บขส. Free Wifi on Bus by AIS"

บขส. เพิ่งเปลี่ยนรถทัวร์รุ่นใหม่ 15 เมตร 42 ที่นั่ง มี Wi-Fi ฟรี มี USB ให้ชาร์จมือถือ หรือ Power Bank โดยให้บริการ Wi-Fi บนรถทัวร์ “Free Wifi on Bus by AIS"

เอไอเอส จับมือ บขส. นำร่องโครงการ “Free Wifi on Bus by AIS” ให้ผู้โดยสารรถ บขส. ท่องเน็ตได้ตลอดการเดินทาง ยกระดับการให้บริการยุคดิจิทัล

เอไอเอส โดย วีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดย มาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ร่วมนำร่องเปิดให้บริการโครงการ “บขส. Free Wifi on Bus by AIS โดยนำเทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัล 3G/4G ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศ มาสนับสนุนการให้บริการรถสาธารณะ และยกระดับการบริการด้านระบบคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร รถ บขส. สามารถใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อโลกออนไลน์, ติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณรักหรือทำธุรกรรมบนมือถือได้ตลอดการเดินทางผ่านเครือข่าย Wi-Fi ซึ่งเอไอเอสมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะนำโครงข่ายดิจิทัล มาสนับสนุนและเสริมขีดความสามารถการให้บริการและการแข่งขันให้แก่ภาครัฐและเอกชน ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน หรือ Digital Transformation อันจะเป็นการร่วมผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0

Share this Article: