ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “MEGA 2014”

โครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ “MEGA 2014” (Mobile e-Government Award 2014) ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

สมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ “MEGA 2014” (Mobile e-Government Award 2014) ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

 

โดยโครงการ MEGA 2014 แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักพัฒนาอิสระ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และประเภทผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย เกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย 1. แนวความคิด 2. ประโยชน์การนำไปใช้งาน 3. การออกแบบระบบ และ 4. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นระบบบริการ สำหรับระยะเวลาการจัดประกวด เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2557  – มีนาคม 2558 และมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้าน Mobile Application จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ mega2014.apps.go.th

Share this Article: