ทีโอที เลือก “รังสรรค์ จันทร์นฤกุล” นั่งรักษาการ ceo หลังบอร์ดอนุมัติ “ยงยุทธ" ลาออก

ทีโอที เลือก “รังสรรค์ จันทร์นฤกุล” นั่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลังบอร์ดอนุมัติ “ยงยุทธ วัฒนสินธุ์” ลาออก พร้อมเดินหน้าส่งรายงานแผนแก้ปัญหา-คดีความ ให้ คนร.

 

 

 

 

ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอที เมื่อวันที่ 27 ส.ค.57 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการลาออกของ นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที โดยเหตุผลที่นายยงยุทธ ใช้ในการลาออกซึ่งระบุว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นเหตุผลที่สามารถรับได้ และได้มีการระบุอยู่ในสัญญาการจ้างงานอยู่แล้ว โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 29 ก.ย.57นี้ แต่นายยงยุทธได้ขอใช้สิทธิ์วันลาตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-29 ก.ย.57 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ได้มีคำสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแต่งตั้ง นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ มาทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายยงยุทธ ที่ลาออกไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า นายรังสรรค์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม อีกทั้งยังถือว่าเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงในการทำงาน ส่วนกรอบอำนาจของรักษาการกรรมการจัดการใหญ่จะมีการพิจารณาเป็นเรื่องๆ ซึ่งในการนุมัติโครงการใหญ่บางเรื่อง ตามขั้นตอนแล้วก็อาจจำเป็นให้คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เป็นผู้ทำหน้าที่แทน 

 

ณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมยังได้มีการดำเนินการสรุป รายงานเพื่อส่งให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ตามคำสั่ง ในวันที่ 29 ส.ค.57นี้ โดย แผนการแก้ไขปัญหาบริษัท ประกอบด้วย การยกเลิกการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรแก่องค์กร แผนลดค้าใช้จ่ายโดยละเอียดในทุกกลุ่มธุรกิจ และการจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากโครงการที่มีอยู่ รวมทั้งการสรุปข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไข ซึ่งปัจจุบันมูลค่าคดีความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของทีโอทีมีรวมทั้งสิ้น 2.1 แสนล้านบาท อาทิ กรณีที่คู่สัญญาของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ค้างชำระค่าเชื่อมต่อเลขหมาย หรือ เอ รวม 1.38 แสนล้านบาท แบ่งเป็น บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ดีแทค 9.7 หมื่นล้านบาท ,บริษัท ทรูมูฟ จำกัด 3.5 หมื่นล้านบาท ,บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี 2,400 ล้านบาท และบมจ.กสท 4,200 ล้านบาท เป็นต้น

 

Share this Article: